Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-12
01. DĖL SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-300
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 15 D. SPRENDIMO NR.T-215 DALINIO PAKEITIMO
2004-12-23
T-301
03. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2004-12-23
T-302
04. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2004-12-23
T-303
05. DĖL ŠAKIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREKTŪROS, PATIKSLINANT MIESTO RIBAS, IR CENTRO DETALAUS PLANO TVIRTINIMO
2004-12-23
T-304
06. DĖL ŽEMĖS SKLYPO STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ AIKŠTELEI DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-12-23
T-305
07. DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS MODELIO PATVIRTINIMO
2004-12-23
T-306
08. DĖL UAB ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2004-12-23
T-307
09. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2004-12-23
T-308
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR.T-256 DALINIO PAKEITIMO
2004-12-23
T-309
11. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 88-4, PRIVATIZAVIMO
2004-12-23
T-310
12. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 2-28, PRIVATIZAVIMO
2004-12-23
T-311
13. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PAPILDYTI PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2004-12-23
T-312
14. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-12-23
T-313
15. DĖL TURTO NURAŠYMO
2004-12-23
T-314
16. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2004-12-23
T-315
17. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2004-12-23
T-316
18. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2004-12-23
T-317
19. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2004-12-23
T-318
20. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JA PATIKĖJIMO TEISE
2004-12-23
T-319
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-12-23
T-320
22. DĖL GRUPĖS ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „KLEVELIS“ STEIGIMO
2004-12-23
T-321
23. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS, BERŽYNŲ, ŠAKIŲ „AUKURO“, SLAVIKŲ, SINTAUTŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲPEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-322
24. DĖL RAJONO MENO MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2004-12-23
T-323
25. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VAIKŲ DARŽELIO “LINELIS” IR KUDIRKOS NAUMIESČIO V.KUDIRKOS VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO IR REORGANIZAVIMO PROJEKTO TVIRTINIMO
2004-12-23
T-324
26. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO ŠAKIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI “KLEVELIS”
2004-12-23
T-325
27. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO ŠAKIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI “BERŽELIS”
2004-12-23
T-326
28. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIUI “EGLUTĖ”
2004-12-23
T-327
29. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO SLAVIKŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-328
30. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO GERDŽIŪNŲPAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-329
31. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO SIESARTĖNŲPAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-330
32. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO SUDARGO M. SEDEREVIČIAUS PAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-331
33. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO BERŽYNŲPAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-332
34. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO PEDAGOGINEI-PSICHOLOGINEI TARNYBAI
2004-12-23
T-333
35. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENRUI
2004-12-23
T-334
36. DĖL PANOVIŲ VAIKŲ DARŽELIO “PAGRANDUKAS” IR PANOVIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS PANOVIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-335
37. DĖL LUKŠIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” IR LUKŠIŲ V.GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS LUKŠIŲ V. GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-336
38. DĖL GIMNAZIJOS STATUSO SUTEIKIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO V. KUDIRKOS VIDURINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-337
39. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VAIKŲ DARŽELIO “PUMPURĖLIS” IR GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-338
40. DĖL KRIŪKŲ VAIKŲ DARŽELIO “PUŠELĖ” IR KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-339
41. DĖL SINTAUTŲ VAIKŲ DARŽELIO “VYTURĖLIS” IR SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-340
42. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO
2004-12-23
T-341
43. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-140 PAPILDYMO
2004-12-23
T-342
44. DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ŠAKIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUS
2004-12-23
T-343
45. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2004-12-23
T-344
46. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR.85 PAPILDYMO
2004-12-23
T-345
47. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS PATEIKTAI PARAIŠKAI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINEI PARAMAI GAUTI
2004-12-23
T-346