Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-02
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2005-02-17
T-1
02. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2005-02-17
T-2
03. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JA PATIKĖJIMO TEISE
2005-02-17
T-3
04. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-02-17
T-4
05. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-02-17
T-5
06. DĖL TURTO PERDAVIMO
2005-02-17
T-6
07. DĖL TURTO PERDAVIMO
2005-02-17
T-7
08. DĖL TURTO PERDAVIMO
2005-02-17
T-8
09. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-02-17
T-9
10. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-02-17
T-10
11. DĖL ĮGALIOJIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2005-02-17
T-11
12. DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ 2005 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-12
13. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2004 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-13
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. KOVO 20 D. SPRENDIMO NR. 49 DALINIO PAKEITIMO
2005-02-17
T-14
15. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2005 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-15
16. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI IŠBRAUKTI OBJEKTĄ IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO
2005-02-17
T-16
17. DĖL LINUI MURAŠKAI IR JOLANTAI MURAŠKIENEI PRIKLAUSANČIO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LUKŠIŲ MSTL., TATARĖS G. 1, IŠPLĖTIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-02-17
T-17
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGIMO
2005-02-17
T-18
19. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO FONDO LĖŠŲ 2005 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-19
20. DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2005-02-17
T-20
21. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO GRIOVIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ RENOVACIJA“ FINANSAVIMO
2005-02-17
T-21
22. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO ,,GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS KAPITALINIS REMONTAS” FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2006-2008 M. PROGRAMĄ
2005-02-17
T-22
23. DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2005-02-17
T-23
24. DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2005-02-17
T-24
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-35 DALINIO PAKEITIMO
2005-02-17
T-25
26. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS ĮSTEIGIMO
2005-02-17
T-26
27. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO ĮSTEIGIMO
2005-02-17
T-27
28. DĖL PREMIJOS SKYRIMO A. ADOMAITIENEI
2005-02-17
T-28
29. DĖL RAJONO ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-02-17
T-29
30. DĖL RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2005-02-17
T-30
31. DĖL GELGAUDIŠKIO, GRIŠKABŪDŽIO, KUDIRKOS NAUMIESČIO V. KUDIRKOS VIDURINIŲ, BARZDŲ, KIDULIŲ, SINTAUTŲ PAGRINDINIŲ IR ŠAKIŲ MENO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-02-17
T-31
32. DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-32
33. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-33
34. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-34
35. DĖL PANOVIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-35
36. DĖL SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-36
37. DĖL GERDŽIŪNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-37
38. DĖL BAZINIŲ ĮSTAIGŲ PASKYRIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIUI „EGLUTĖ“ IR ŠAKIŲ JAUNIMO SPORTO IR KŪRYBOS CENTRUI
2005-02-17
T-38
39. DĖL PRITARIMO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTOMS PERSPEKTYVINĖMS 2005-2009 M. PROGRAMOMS
2005-02-17
T-39
40. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS, ŠAKIŲ „VARPO“, GELGAUDIŠKIO, LEKĖČIŲ, PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ, ŠAKIŲ „AUKURO“, BARZDŲ, LIEPALOTŲ, KIDULIŲ, PALUOBIŲ, ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINIŲ IR ŠAKIŲ MENO MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-02-17
T-40
41. DĖL RAJONO MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS BEI KALENDORINIO PLANO 2005-2006 METAMS NUSTATYMO
2005-02-17
T-41
42. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2005-02-17
T-42
43. DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS NUSTATYMO
2005-02-17
T-43
44. DĖL ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ GLOBOS GRUPIŲ LIKVIDAVIMO
2005-02-17
T-44
45. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR.T-201 DALINIO PAKEITIMO
2005-02-17
T-45
46. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-193 DALINIO PAKEITIMO IR SAVIVALDYBĖS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-02-17
T-46
47. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR.345 DALINIO PAKEITIMO
2005-02-17
T-47