Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-03
01. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2005-03-31
T-48
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR.74 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2005-03-31
T-49
03. DĖL RAMALDOS BURDULIENĖS ŠEIMYNOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2005-03-31
T-50
04. DĖL PROJEKTO „NEMUNO DVIRAČIŲ TRASOS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“ BENDRAFINANSAVIMO
2005-03-31
T-51
05. DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-52
06. DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2005-03-31
T-53
07. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PAJOTIJŲ SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2005-03-31
T-54
08. DĖL GERDŽIŪNŲ IR SIESARTĖNŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-03-31
T-55
09. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 35 PAPILDYMO
2005-03-31
T-56
10. DĖL APMOKĖJIMO UŽ MAITINIMĄ MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS BENDRABUTYJE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2005-03-31
T-57
11. DĖL MAŽAS PAJAMAS TURINČIŲ ŠEIMŲ MOKSLEIVIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS TVIRTINIMO IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ATSAKINGOSIOS KOMISIJOS SUDARYMO
2005-03-31
T-58
12. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KRIŪKŲ SEN., ŽEIMIO K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-03-31
T-59
13. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SEN., DAUGĖLIŠKIŲ K., RIBŲ SUFORMAVIMO IR PASKIRTIES NUSTATYMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-03-31
T-60
14. DĖL PRAŠYMO ĮSIGYTI RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS
2005-03-31
T-61
15. DĖL RAJONO NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO
2005-03-31
T-62
16. DĖL RAJONO NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2005-03-31
T-63
17. DĖL ATSTOVAVIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2005-03-31
T-64
18. DĖL PRITARIMO GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS REMONTO INVESTICINIAM PROJEKTUI
2005-03-31
T-65
19. DĖL SAVIVADYBĖS 2005 METŲ BIUDŽETE KAPITALO INVESTICIJOMS SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO
2005-03-31
T-66
20. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ KELEIVIŲ VEŽĖJAMS UŽ PERVEŽTUS KELEIVIUS BEI MOKSLEIVIUS, TURINČIUS TEISĘ Į NEMOKAMĄ VAŽIAVIMĄ, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-67
21. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲJŲ KONKURSŲ DOKUMENTŲ RENGIMO KAINOS NUSTATYMO
2005-03-31
T-68
22. DĖL ŠAKIŲ SENIŪNIJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2005-03-31
T-69
23. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2005-03-31
T-70
24. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2005-03-31
T-71
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M.VASARIO 17 D.SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-03-31
T-72
26. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REPREZENTACIJAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-73
27. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PRIEŽIŪRAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-74
28. DĖL LIKVIDUOJAMOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS KRIŪKŲ VAISTINĖS 2004 METŲ AUDITUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO, ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITOS IR LIKVIDAVIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-75
29. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO ĮSTATŲ PAKEITIMO
2005-03-31
T-76
30. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VAISTINĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2005-03-31
T-77
31. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-03-31
T-78
32. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-03-31
T-79
33. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIAMS MATAVIMAMS BEI TEISINEI REGISTRACIJAI ATLIKTI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-80
34. DĖL SAVIVADYBĖS TURTO SUTEIKIMO SEIMO NARIUI IR JO PADĖJĖJUI
2005-03-31
T-81
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SUDARGO SEN., SUDARGO K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-03-31
T-82
36. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SEN., UŽSIENIŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-03-31
T-83
37. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 20, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-03-31
T-84
38. DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKOS
2005-03-31
T-85
39. DĖL NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE LAIKINOSIOS TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-86
40. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-03-31
T-87
41. DĖL TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO TVIRTINIMO IR PRIEDO UŽ IŠTARNAUTUS METUS NUSTATYMO
2005-03-31
T-88
42. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ ĮGALIOJIMŲ NUSTATYMO
2005-03-31
T-89
43. DĖL GYVENAMOSIOS VIETOVĖS BENDRUOMENĖS ATSTOVO RINKIMO TVARKOS NUSTATYMO
2005-03-31
T-90
44. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KRIŪKŲ SEN., JOGINIŠKIŲ K., PUŠYNO G. 1
2005-03-31
T-91
45. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO KĘSTUČIO GEDMINO PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2005-03-31
T-92
46. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO STANISLOVO GRUZDINSKO PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2005-03-31
T-93
47. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-12 DALINIO PAKEITIMO
2005-03-31
T-94
48. DĖL LIKVIDUOJAMOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS KRIŪKŲ VAISTINĖS TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO
2005-03-31
T-95
49. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO GRIOVIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ RENOVACIJA“ KONSULTANTŲ
2005-03-31
T-96