Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-05
01. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MERO 2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2005-05-12
T-97
02. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-98
03. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-99
04. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-100
05. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-101
06. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-102
07. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-103
08. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-104
09. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-105
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-106
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-107
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-108
13. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS BAJORAIČIŲ SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2005-05-12
T-109
14. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS BLIUVIŠKIŲ SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2005-05-12
T-110
15. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO
2005-05-12
T-111
16. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS, GRIŠKABŪDŽIO, GELGAUDIŠKIO, LEKĖČIŲ, LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINIŲ, ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ IR VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-05-12
T-112
17. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KOMUNALINIO ŪKIO 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-113
18. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2005-05-12
T-114
19. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ 2004 METŲ AUDITUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-115
20. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ 2004 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-116
21. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2005-05-12
T-117
22. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-118
23. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ 2004 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-119
24. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ KNYGYNO 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-120
25. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ KNYGYNO 2004 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-121
26. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LEKĖČIŲ VAISTINĖS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-122
27. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LEKĖČIŲ VAISTINĖS 2004 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-123
28. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-124
29. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO 2004 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-125
30. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-126
31. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ 2004 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-127
32. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRO VADOVO 2004 METŲ ATASKAITOS
2005-05-12
T-128
33. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-05-12
T-129
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SEN., BIZIERIŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-05-12
T-130
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-05-12
T-131
37. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
2005-05-12
T-133
38. DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VAISTINĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2005-05-12
T-134
39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M.VASARIO 17 D.SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-05-12
T-135
40. DĖL RIČARDO LEKAVIČIAUS PRAŠYMO ATIDĖTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMĄ
2005-05-12
T-136
41. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-05-12
T-137
42. DĖL OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2005 M. LĖŠŲ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2005-05-12
T-138
43. DĖL LEIDIMŲ ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, DRESUOTI IR PREKIAUTI AGRESYVIAIS ŠUNIMIS IŠDAVIMO TVARKOS
2005-05-12
T-139
44. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-05-12
T-140
45. DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO
2005-05-12
T-141
46. DĖL BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ RĖMIMO PROGRAMOS, RĖMIMO TVARKOS, RĖMIMO PROGRAMOS PARAIŠKOS IR RĖMIMO PROGRAMOS SUTARTIES FORMŲ TVIRTINIMO
2005-05-12
T-142
47. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, ŠAKIŲ GATVĖJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-05-12
T-143
48. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, MOZŪRIŠKIŲ KAIME, TIKSLINĖS PASKIRTIES PAKEITIMO Į INFRASTRUKTŪROS TERITORIJĄ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-05-12
T-144
49. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, TAIKOS G. 56, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-05-12
T-145
50. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, VILKELIŠKIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-05-12
T-146
51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ NUSTATYMO
2005-05-12
T-147
52. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-138 PAKEITIMO
2005-05-12
T-148
53. DĖL TELEVIZIJOS LAIDŲ LAIKO TIKSLINGUMO
2005-05-12
T-149
54. DĖL PASKOLOS ĖMIMO
2005-05-12
T-150