Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-06
40. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-06-23
T-190
39. DĖL PROJEKTO „TARPTAUTINĖ JAUNIMO LYDERIŲ AKADEMIJA (LIETUVA-LENKIJA- VOKIETIJA)“
2005-06-23
T-189
38. DĖL PASTATO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KIDULIŲ AMBULATORIJAI ĮRENGTI PIRKIMO
2005-06-23
T-188
37. DĖL PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE
2005-06-23
T-187
36. DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO
2005-06-23
T-186
35. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIOS GAIVILĖS BACEVIČIENĖS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2005-06-23
T-185
34. DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2005-06-23
T-184
33. DĖL BENDROSIOS SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS TVIRTINIMO
2005-06-23
T-183
32. DĖL RAJONO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ BEI BENDROJO LAVINIMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-06-23
T-182
31. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, GELGAUDIŠKIO, KRIŪKŲ, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, KIDULIŲ PAGRINDINĖS, ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-06-23
T-181
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS STEIGIMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-06-23
T-180
29. DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PAPILDYMO
2005-06-23
T-179
28. DĖL MOKSLEIVIŲ SKAIČIAUS ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO
2005-06-23
T-178
27. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO GRIŠKABŪDŽIO JAUNIMO ORGANIZACIJAI „SAVAS“
2005-06-23
T-177
26. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2005-06-23
T-176
25. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-06-23
T-175
24. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2005-06-23
T-174
23. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, GERDŽIŪNŲ KAIME
2005-06-23
T-173
22. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIŲ MSTL., KAUNO G. 13-4, IR ŪKIO PATALPOS, ESANČIOS LEKĖČIŲ MSTL., PRIVATIZAVIMO
2005-06-23
T-172
21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ AKADEMIJOS VADOVO 2004 METŲ ATASKAITOS
2005-06-23
T-171
20. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ 2005 METAMS NUSTATYMO
2005-06-23
T-170
19. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2005-06-23
T-169
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-06-23
T-168
17. DĖL SAVIVALDYBĖS 2004 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2005-06-23
T-167
16. DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRĄ
2005-06-23
T-166
15. DĖL PROJEKTO „TURIZMO INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“
2005-06-23
T-165
14. DĖL PROJEKTO „VERSLO KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“
2005-06-23
T-164
13. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS TILTAI“
2005-06-23
T-163
12. DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ TURIZMO GALIMYBĖS“
2005-06-23
T-162
11. DĖL DARBŲ SEKOS TVIRTINIMO
2005-06-23
T-161
10. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-06-23
T-160
09. DĖL PARAIŠKOS TEIKIMO EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMAI GAUTI PLOKŠČIŲ BEI LIEPALOTŲ GYVENVIEČIŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMUI IR PLĖTRAI
2005-06-23
T-159
08. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ AGRESYVIŲ ŠUNŲ REGISTRAVIMĄ NUSTATYMO
2005-06-23
T-158
07. DĖL UAB ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ TVIRTINIMO
2005-06-23
T-157
06. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BARZDŲ SENIŪNIJOJE, BALTRUŠIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-06-23
T-156
05. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, RASŲ G. 16, RASŲ G. 18, RASŲ G. 14/12, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-06-23
T-155
04. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 20, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-06-23
T-154
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2004 METŲ VEIKLOS IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-06-23
T-153
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 109 PAKEITIMO
2005-06-23
T-152
01. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2005-06-23
T-151