Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-07
35. DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ŠAKIŲ KREPŠINIO KLUBĄ
2005-07-28
T-225
34. DĖL VYTAUTO UNGUVAIČIO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, MAŠTAIČIŲ KAIME, TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO NUSTATYMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-07-28
T-224
33. DĖL PAVEDIMO VYKDYTI PERSONALO VALDYMO FUNKCIJAS
2005-07-28
T-223
32. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-07-28
T-222
31. DĖL SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
2005-07-28
T-221
30. DĖL RENGIAMŲ IR VYKDOMŲ TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ RYŠIO IŠLAIDŲ
2005-07-28
T-220
29. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-07-28
T-219
28. DĖL TARPTAUTINIO DVIRAČIŲ ŽYGIO PO ŠEŠUPĖS KRAŠTĄ
2005-07-28
T-218
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-165 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-07-28
T-217
26. DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ TURIZMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“
2005-07-28
T-216
25. DĖL PROJEKTO „KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENEI“
2005-07-28
T-215
24. DĖL PROJEKTO „KVALIFIKUOTA ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA – TOLYGIOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS GARANTAS“
2005-07-28
T-214
23. DĖL PROJEKTO „MOKINIŲ KŪNO KULTŪROS UGDYMO SĄLYGŲ GERINIMAS ŠAKIŲ RAJONO SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE“
2005-07-28
T-213
22. DĖL TURTO MAINŲ
2005-07-28
T-212
21. DĖL TURTO PERDAVIMO
2005-07-28
T-211
20. DĖL TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO
2005-07-28
T-210
19. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2005-07-28
T-209
18. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS
2005-07-28
T-208
17. DĖL TURTO NURAŠYMO
2005-07-28
T-207
16. DĖL ATLEIDIMO LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS ŠAKIŲ SKYRIAUS ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 2005 METAMS
2005-07-28
T-206
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VALDYBOS AKCIJOS, ĮSIGYTOS 1993 M. KOVO 26 D. IŠ AB „VILNIAUS BIRŽA“, NURAŠYMO
2005-07-28
T-205
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR. T-240 PAPILDYMO
2005-07-28
T-204
13. DĖL LĖŠŲ, NUMATYTŲ PARAPIJINIŲ NAMŲ FINANSAVIMUI, SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-07-28
T-203
12. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-07-28
T-202
11. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-187 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-07-28
T-201
10. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO
2005-07-28
T-200
09. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS TEIKIMO ŠEIMAI (VIENAM GYVENANČIAM ASMENIUI) STICHINĖS NELAIMĖS, GAISRO, SKURDO AR KITU YPATINGU ATVEJU TVARKOS TVIRTINIMO
2005-07-28
T-199
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOORDINACINĖS TARYBOS IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-07-28
T-198
07. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-07-28
T-197
06. DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTUOSE
2005-07-28
T-196
05. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO IR PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-07-28
T-195
04. DĖL NEMUNO DVIRAČIŲ TRASOS ŠAKIŲ RAJONE SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-07-28
T-194
03. DĖL JONO ALEKSOS IR JUOZO ALEKSOS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠERMUKŠNIŲ G. 3, PADALIJIMO Į DU SKLYPUS IR VIENO JŲ PASKIRTIES PAKEITIMO Į KOMERCINĘ PASKIRTĮ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-07-28
T-193
02. DĖL SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2005-07-28
T-192
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2005-07-28
T-191