Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-09
30. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO LINO ORINTO PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2005-09-22
T-263
29. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS“ ADMINISTRATORĖS E. PLANČIŪNIENĖS PINIGINĖS KOMPENSACIJOS UŽ NEPANAUDOTAS KASMETINES ATOSTOGAS
2005-09-22
T-262
28. DĖL PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO, KRIŪKŲ IR PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOSE“
2005-09-22
T-261
27. DĖL PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ DIENOS CENTRAS GRIŠKABŪDYJE“
2005-09-22
T-260
26. DĖL MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-09-22
T-259
25. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2005-09-22
T-258
24. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2005-09-22
T-257
23. DĖL SIESARTĖNŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-09-22
T-256
22. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, GRIŠKABŪDŽIO, KRIŪKŲ, LUKŠIŲ V. GRYBO, PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-09-22
T-255
21. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PAPILDYMO
2005-09-22
T-254
20. DĖL PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE IR ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOSE
2005-09-22
T-253
19. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PAVILKIJO SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2005-09-22
T-252
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO
2005-09-22
T-251
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. 85 PAPILDYMO
2005-09-22
T-250
16. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SUDARGO SEN., SUDARGO K., RIBŲ SUFORMAVIMO PRIEŠGAISRINIO BOKŠTO STATYBAI, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-09-22
T-249
15. DĖL LAIMOS SAVUKAITIENĖS ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SEN., GIRĖNŲ K., EMILIAVOS G. 7, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-09-22
T-248
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS STRUKTŪROS
2005-09-22
T-247
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-35 DALINIO PAKEITIMO
2005-09-22
T-246
12. DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2005-09-22
T-245
11. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-09-22
T-244
10. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-09-22
T-243
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR ŠIO TURTO NURAŠYMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-09-22
T-242
08. DĖL BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS PASIRUOŠIMUI ŠILDYMO SEZONUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-09-22
T-241
07. DĖL BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-09-22
T-240
06. DĖL PASTATO, ESANČIO KIDULIŲ SEN., KIDULIŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-09-22
T-239
05. DĖL PASTATO, ESANČIO KIDULIŲ SEN., KIDULIŲ K., PIRKIMO
2005-09-22
T-238
04. DĖL PAGALBINIO PASTATO, ESANČIO KIDULIŲ SEN., KUKARSKĖS K., PRIVATIZAVIMO
2005-09-22
T-237
03. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2005-09-22
T-236
02. DĖL TURTO NURAŠYMO
2005-09-22
T-235
01. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-09-22
T-234