Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-11
01. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2005-11-30
T-302
02. DĖL PRITARIMO D. ZALESKIENĖS AMBULATORIJOS PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2005-11-30
T-303
03. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-11-30
T-304
04. DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO TVARKOS
2005-11-30
T-305
05. DĖL SIESARTĖNŲ IR SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-11-30
T-306
06. DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-11-30
T-307
07. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-323 PAKEITIMO
2005-11-30
T-308
08. DĖL MOBILIOSIOS IŠLYGINAMOSIOS GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2005-11-30
T-309
09. DĖL PRITARIMO KREIPIMUISI Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ
2005-11-30
T-310
10. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ TVIRTINIMO
2005-11-30
T-311
11. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ VALDYBOS RINKIMO
2005-11-30
T-312
12. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO VALDYBOS RINKIMO
2005-11-30
T-313
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO
2005-11-30
T-314
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2005-11-30
T-315
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SEN., UŽSIENIŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-11-30
T-316
16. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-11-30
T-317
17. DĖL TURTO PERDAVIMO
2005-11-30
T-318
18. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2005-11-30
T-319
19. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2005-11-30
T-320
20. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2005-11-30
T-321
21. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS V. ARISTARCHOVUI SKYRIMO
2005-11-30
T-322
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR.T-288 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-11-30
T-323
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-11-30
T-324
24. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS K. SABAŠINSKAITEI SKYRIMO
2005-11-30
T-325
25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS E. L. MELNIKIENEI SKYRIMO
2005-11-30
T-326
26. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS V. ARISTARCHOVUI SKYRIMO
2005-11-30
T-327
27. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS V. FILIPOVAI SKYRIMO
2005-11-30
T-328
28. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS M. KAŽEMĖKATIENEI SKYRIMO
2005-11-30
T-329
29. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS D. AUGUSTAITYTEI SKYRIMO
2005-11-30
T-330
30. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-62 PAPILDYMO
2005-11-30
T-331
31. DĖL PRITARIMO TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMUI
2005-11-30
T-332
32. DĖL P. MERČAIČIO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-11-30
T-333
33. DĖL ŠAKIŲ MIESTO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2005-11-30
T-334
34. DĖL GELGAUDIŠKIO MIESTO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2005-11-30
T-335
35. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-193 DALINIO PAKEITIMO
2005-11-30
T-336
36. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2005-11-30
T-337
37. DĖL ĮGALIOJIMŲ SAVIVALDYBĖS MERUI SUTEIKIMO
2005-11-30
T-338
38. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2005-11-30
T-339
39. DĖL PROJEKTO „VERSLO INFORMACIJOS SISTEMA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“
2005-11-30
T-340
40. DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2005-11-30
T-341
41. DĖL PROJEKTO „VANDENS TURIZMO ŠEŠUPE INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
2005-11-30
T-342