Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-12
01. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS J. ŠAPAUSKUI SKYRIMO
2005-12-22
T-343
02. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS P. BALTRUŠAIČIUI SKYRIMO
2005-12-22
T-344
03. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS A. RINKEVIČIENEI SKYRIMO
2005-12-22
T-345
04. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS S. SIMANAITIENEI SKYRIMO
2005-12-22
T-346
05. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS Z. A. JANKAUSKUI SKYRIMO
2005-12-22
T-347
06. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS I. NABAŽIENEI SKYRIMO
2005-12-22
T-348
07. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS S. MATULAIČIUI SKYRIMO
2005-12-22
T-349
08. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS TILTAI“ ĮGYVENDINIMO
2005-12-22
T-350
09. DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ TURIZMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“ ĮGYVENDINIMO
2005-12-22
T-351
10. DĖL PROJEKTO „BALTIJOS EUROREGIONŲ TINKLAS“
2005-12-22
T-352
11. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-12-22
T-353
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS
2005-12-22
T-354
13. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2005-12-22
T-355
14. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2005-12-22
T-356
15. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-12-22
T-357
16. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2005-12-22
T-358
17. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2005-12-22
T-359
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 15 D. SPRENDIMO NR. T-190 DALINIO PAKEITIMO
2005-12-22
T-360
19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SEN., VOVERIŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-12-22
T-361
20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SEN., LIEPALOTŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-12-22
T-362
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-15 DALINIO PAKEITIMO
2005-12-22
T-363
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS PASTATO, ESANČIO ŠAKIUOSE, S. NĖRIES G. 1, VERTĖS PADIDINIMO
2005-12-22
T-364
23. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-322 DALINIO PAKEITIMO
2005-12-22
T-365
24. DĖL PRIEŠGAISRINIO PUNKTO ĮSTEIGIMO
2005-12-22
T-366
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-12-22
T-367
26. DĖL JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO
2005-12-22
T-368
27. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO
2005-12-22
T-369
28. DĖL PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS STEIGIMO BERŽYNŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2005-12-22
T-370
29. DĖL LUKŠIŲ V. GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS FINANSAVIMO IR ATRINKIMO Į BENDROJO LAVINIMO IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ REKONSTRAVIMO IR APRŪPINIMO MOKYMO PRIEMONĖMIS 2006-2008 METŲ PROGRAMĄ
2005-12-22
T-371
30. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, GELGAUDIŠKIO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-12-22
T-372
31. DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR PERDAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-12-22
T-373
32. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-288 PAPILDYMO
2005-12-22
T-374
33. DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
2005-12-22
T-375
34. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-12-22
T-376
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2005-12-22
T-377
36. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS PANAUDOJIMO KONCEPCIJAI
2005-12-22
T-378
37. DĖL PRITARIMO SUVALKŲ SENIŪNIJOS IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2005-12-22
T-379
38. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO SLAUGOS PRIEMONĖMIS TVARKOS, PRAŠYMO SKIRTI PARAMĄ FORMOS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS TVIRTINIMO
2005-12-22
T-380
39. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS R. V. BARTKUVIENEI SKYRIMO
2005-12-22
T-381
40. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS J. J. KEMEŽAI SKYRIMO
2005-12-22
T-382
41. DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2005-12-22
T-383
42. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS M. STANKAITIENEI SKYRIMO
2005-12-22
T-384