Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-01
01. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2006-01-26
T-1
02. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2006-01-26
T-2
04. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2006-01-26
T-4
03. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2006-01-26
T-3
05. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2006-01-26
T-5
06. DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS APSKRITIES MOTERŲ NAMŲ-KRIZIŲ CENTRO PARAIŠKAI
2006-01-26
T-6
07. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2006-01-26
T-7
08. DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2006-01-26
T-8
09. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS SUTARTĮ
2006-01-26
T-9
10. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, Būblelių ir totorviečių kaimuose, NUOMOS SUTARTĮ
2006-01-26
T-10
11. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, ATEITIES G. 1, PANAUDOS SUTARTĮ
2006-01-26
T-11
12. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2006-01-26
T-12
13. DĖL PAŠALPŲ SKYRIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, DARBUOTOJAMS JŲ ŠEIMOS NARIŲ MIRTIES IR DARBUOTOJŲ MIRTIES ATVEJAIS TVARKOS TVIRTINIMO
2006-01-26
T-13
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-356 DALINIO PAKEITIMO
2006-01-26
T-14
15. DĖL SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR PRIEDŲ TVIRTINIMO
2006-01-26
T-15
16. DĖL LIEPALOTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2006-01-26
T-16
17. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2006-01-26
T-17
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-37 PAKEITIMO
2006-01-26
T-18
19. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS, BERŽYNŲ, GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS, LIEPALOTŲ, SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS, ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2006-01-26
T-19
20. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2006-01-26
T-20
21. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2006-01-26
T-21
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR.T-231 PAKEITIMO
2006-01-26
T-22
23. DĖL PREMIJOS STEIGIMO IR JOS SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2006-01-26
T-23
24. DĖL PREMIJOS SKYRIMO BERNARDUI ALEKNAVIČIUI
2006-01-26
T-24
25. DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2006-01-26
T-25
26. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-01-26
T-26
27. DĖL ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, dokumentacijos planų ir DOKUMENTŲ registrų DERINIMO
2006-01-26
T-27
28. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO ,,LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IŠPLĖTIMAS IR KAPITALINIS REMONTAS“ FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2007-2009 M. PROGRAMĄ
2006-01-26
T-28
29. DĖL ĮGALIOJIMŲ SAVIVALDYBĖS MERUI SUTEIKIMO
2006-01-26
T-29