Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-03
01. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2006-03-30
T-52
02. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2006-03-30
T-53
03. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-03-30
T-54
04. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-03-30
T-55
05. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 61, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-03-30
T-56
06. DĖL SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ MEDICININĖS, PROFESINĖS, SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2006 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-57
07. DĖL NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE LAIKINOSIOS TVARKOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-58
08. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS M. JASAITIENEI SKYRIMO
2006-03-30
T-59
09. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS B. BALTRUŠAIČIUI SKYRIMO
2006-03-30
T-60
10. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS B. KAMINSKUI SKYRIMO
2006-03-30
T-61
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS B. LIUBINUI SKYRIMO
2006-03-30
T-62
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS O. RIMAITIENEI SKYRIMO
2006-03-30
T-63
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-34 PAKEITIMO
2006-03-30
T-64
14. DĖL PRITARIMO VAIKŲ DIENOS CENTRO STEIGIMO SUDARGE PROJEKTUI
2006-03-30
T-65
15. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2006 METŲ VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS
2006-03-30
T-66
16. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-03-30
T-97
17. DĖL MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) VARDINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2006-03-30
T-68
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2005 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-69
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2005 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-70
20. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2006 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-71
21. DĖL PROJEKTO „MOBILIŲJŲ PRIEPLAUKŲ STATYBA PLĖTOJANT NEMUNO TURISTINĘ TRASĄ“
2006-03-30
T-72
22. DĖL PROJEKTO „NEMUNO DVIRAČIŲ TRASOS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE: 2 ETAPAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-03-30
T-73
23. DĖL PROJEKTO „ZYPLIŲ DVARO SODYBOS PRITAIKYMAS TURIZMUI (2)“
2006-03-30
T-74
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-03-30
T-75
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T- 13 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-03-30
T-76
26. DĖL TURTO PERDAVIMO
2006-03-30
T-77
27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-03-30
T-78
28. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-03-30
T-79
29. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, NUOMOS SUTARTIS
2006-03-30
T-80
30. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
2006-03-30
T-81
31. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2000 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5 DALINIO PAKEITIMO
2006-03-30
T-82
32. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA KETURNAUJIENOS BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ
2006-03-30
T-83
33. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI
2006-03-30
T-84
34. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEBIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS TVARKOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-85
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2005 METŲ VEIKLOS IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-86
36. DĖL SKYRIMO PROJEKTO VADOVE IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-03-30
T-87
37. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2006-03-30
T-88
38. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO ,,ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO SPORTO SALĖS STATYBA“ FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2007-2009 M. PROGRAMĄ
2006-03-30
T-89
39. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-67 DALINIO PAKEITIMO
2006-03-30
T-90
40. DĖL GYVENAMŲJŲ NAMŲ BEDRIJŲ RĖMIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-91
41. DĖL SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-03-30
T-92