Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-04
07.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO 2005 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2006-04-27
T-99
06.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-98
05.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ KNYGYNO 2005 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2006-04-27
T-97
04.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ KNYGYNO 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-96
03.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ 2005 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2006-04-27
T-95
02.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ 2005 METŲ AUDITUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-94
01.DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KOMUNALINIO ŪKIO 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-93
41. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-181
40. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO ŽEMDIRBIŲ ASOCIACIJOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ASOCIACIJOS IR LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS ŠAKIŲ SKYRIAUS KREIPIMUISI
2006-04-27
T-180
39. DĖL SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-04-27
T-179
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2006 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-178
37. DĖL PATIKSLINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004-2010 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-177
36. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-04-27
T-176
35. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-04-27
T-175
34. DĖL KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2006-04-27
T-174
33. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR.T-140 DALINIO PAKEITIMO
2006-04-27
T-173
32. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-172
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-04-27
T-171
30. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAMS IMTI KREDITĄ
2006-04-27
T-170
29. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2006-04-27
T-169
28. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VAISTINĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2006-04-27
T-168
27. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS GRIŠKABŪDYJE, J. JABLONSKIO G.2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-167
26. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRANCŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-166
25. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRŪSELIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-165
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-111 DALINIO PAKEITIMO
2006-04-27
T-164
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-04-27
T-163
22. DĖL TURTO NURAŠYMO
2006-04-27
T-162
21. DĖL TURTO PERDAVIMO
2006-04-27
T-161
20. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-204 DALINIO PAKEITIMO
2006-04-27
T-160
19. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU ŪKINIU PASTATU, ESANČIŲ LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, MIKYTŲ KAIME, PRIVATIZAVIMO
2006-04-27
T-159
18. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO FONDO KOMISIJOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-158
17. DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENEI NAUDINGŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-157
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS A. PETKŪNIENEI SKYRIMO
2006-04-27
T-156
15. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ ATESTAVIMO KOMISIJŲ PARENGTOMS PERSPEKTYVINĖMS 2006-2010 METŲ PEDAGOGŲ ATESTAVIMOSI PROGRAMOMS
2006-04-27
T-155
14. DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2006-2007 MOKSLO METAMS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-154
13. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-153
12. DĖL ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DVIEJŲ GRUPIŲ DARBO LAIKO PAILGINIMO
2006-04-27
T-152
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-151
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-150
09. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-149
08. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-148
07. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-147
06. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-146
05. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-145
04. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-144
03. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-143
02. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-142
01. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-141
48.DĖL PRITARIMO DIENOS UŽIMTUMO CENTRO LUKŠIUOSE STEIGIMUI
2006-04-27
T-140
47.DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MERO PASIRAŠYTAM ATSAKYMUI A. BACEVIČIUI
2006-04-27
T-139
46.DĖL SUTIKIMO PERIMTI GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS PASTATUS
2006-04-27
T-138
45.DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-137
44.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-87 PAPILDYMO
2006-04-27
T-136
43.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-92 PAPILDYMO
2006-04-27
T-135
42.DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37
2006-04-27
T-134
41.DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS G. O. VILIŪŠIS SKYRIMO
2006-04-27
T-133
40.DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKĄ „GELGAUDIŠKIO MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS“
2006-04-27
T-132
39.DĖL DARBŲ SEKOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-131
38.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-61 PAPILDYMO
2006-04-27
T-130
37.DĖL J. BERTAŠIAUS TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO TVIRTINIMO IR PRIEDO UŽ IŠTARNAUTUS METUS NUSTATYMO
2006-04-27
T-129
36.DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ NUSTATYMO
2006-04-27
T-128
35.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-47 PAKEITIMO
2006-04-27
T-127
34.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-62 PAPILDYMO
2006-04-27
T-126
33.DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, BIZIERIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-125
32. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, KUKARSKĖS KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-124
31.DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PARKO G. 9, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-123
30. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, V. KUDIRKOS G. 29, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-122
29.DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-121
28.DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, MOKYKLOS G. 1, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-120
27.DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS B. ŽEBRAUSKIENEI SKYRIMO
2006-04-27
T-119
26.DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS K. JASIONIUI SKYRIMO
2006-04-27
T-118
25.DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS G. B. LENKTIENEI SKYRIMO
2006-04-27
T-117
24.DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS K. K. ŽILAIČIUI SKYRIMO
2006-04-27
T-116
23.DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-04-27
T-115
22.DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PLOTŲ PRISKYRIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2006-04-27
T-114
21.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-355 DALINIO PAKEITIMO
2006-04-27
T-113
20.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-319 DALINIO PAKEITIMO
2006-04-27
T-112
19.DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2006-04-27
T-111
18.DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-04-27
T-110
17.DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-04-27
T-109
16.DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-108
15.DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 8, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-107
14.DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, UŽSIENIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-106
13.DĖL TURTO PERDAVIMO
2006-04-27
T-105
12.DĖL TURTO PERDAVIMO
2006-04-27
T-104
11.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ 2005 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2006-04-27
T-103
10.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-102
09.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ 2005 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2006-04-27
T-101
08.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-100