Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-06
53. DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2006-06-29
T-234
52. DĖL SUTIKIMO, KAD UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŠAKIŲ VANDENYS BŪTŲ PARAMOS GAVĖJA IR VYKDYTŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ ,,NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETO PROJEKTAS“
2006-06-29
T-233
51. DĖL UAB ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ TVIRTINIMO
2006-06-29
T-232
50. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO L. F. SAMOILOVIČ
2006-06-29
T-231
49. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ 2006 METAMS NUSTATYMO
2006-06-29
T-230
48. DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2006-06-29
T-229
47. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-222 PAPILDYMO
2006-06-29
T-228
46. DĖL LĖŠŲ ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS SKYRIMO
2006-06-29
T-227
45. DĖL PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2006-06-29
T-226
44. DĖL PROJEKTO „SUVALKIJOS KRAŠTO IR LENKIJOS KULTŪRINIAI MUZIKINIAI RYŠIAI“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-06-29
T-225
43. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS TILTAI“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-06-29
T-224
42. DĖL ZANAVYKŲ MUZIEJAUS PROJEKTO „SUSIPAŽINKIME ....“ SU VENGOŽEVO (LENKIJOS RESPUBLIKA) MUZIEJUMI ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO
2006-06-29
T-223
41. DĖL PROJEKTO „KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS ŠAKIŲ RAJONO GYVENTOJAMS“ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO
2006-06-29
T-222
40. DĖL PROJEKTO „BALTIJOS EUROREGIONŲ TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO
2006-06-29
T-221
39. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-333 PAKEITIMO
2006-06-29
T-220
38. DĖL PRITARIMO TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMUI
2006-06-29
T-219
37. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, TAIKOS G. 76A, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-06-29
T-218
36. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ TAKAMS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-06-29
T-217
35. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ZANAVYKŲ G. 20, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-06-29
T-216
34. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIUOSE, ŠILO G. 28, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-06-29
T-215
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMO GAMTOS PAVELDO OBJEKTO – KURYNĖS DENDROLOGINIO RINKINIO – STATUSO SUTEIKIMO Z. NAUJOKAIČIO ŽEMĖS SKLYPUI
2006-06-29
T-214
32. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-06-29
T-213
31. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-06-29
T-212
30. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-06-29
T-211
29. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO R. KRIŠČIŪNIENEI
2006-06-29
T-210
28. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO K. SKVERNEVIČIUI
2006-06-29
T-209
27. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO A. PAČENGAI
2006-06-29
T-208
26. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO S. ŽILIENEI
2006-06-29
T-207
25. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO J. POŠKEVIČIUI
2006-06-29
T-206
24. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO R. BAGDONUI
2006-06-29
T-205
23. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO R. LAUKAITIENEI
2006-06-29
T-204
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2006 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2006-06-29
T-203
21. DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2006-06-29
T-202
20. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2006-06-29
T-201
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-85 DALINIO PAKEITIMO
2006-06-29
T-200
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-58 DALINIO PAKEITIMO
2006-06-29
T-199
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS A. VAIČAIČIUI SKYRIMO
2006-06-29
T-198
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS I. KAIRAITIENEI SKYRIMO
2006-06-29
T-197
15. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS V. KURIENEI SKYRIMO
2006-06-29
T-196
14. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS J. KREIVAIČIUI SKYRIMO
2006-06-29
T-195
13. DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-06-29
T-194
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KOMUNALINIO ŪKIO DIREKTORIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-06-29
T-193
11. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, PANOVIŲ KAIME, J.LINGIO G.1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-06-29
T-192
10. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS SLAVIKŲ SENIŪNIJOJE, SLAVIKŲ KAIME, SUVALKIEČIŲ G. 14, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-06-29
T-191
09. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, BLIUVIŠKIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-06-29
T-190
08. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-06-29
T-189
07. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37
2006-06-29
T-188
06. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU EGIDIJAUS STUNGURIO ĮMONE VIENAŠALIŠKO NUTRAUKIMO
2006-06-29
T-187
05. DĖL SUTIKIMO J. POŠKEVIČIAUS ŪKIO PASTATO STATYBAI
2006-06-29
T-186
04. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2006-06-29
T-185
03. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2006-06-29
T-184
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-06-29
T-183
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-06-29
T-182