Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-09
01. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 58, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-09-28
T-259
02. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, P. VAIČAIČIO G. 5, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-09-28
T-260
03. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 83, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-09-28
T-261
04. DĖL PRITARIMO TIKSLINĖS ŽEMĖS PASKIRTIES PAKEITIMUI
2006-09-28
T-262
05. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-62 PAPILDYMO
2006-09-28
T-263
06. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2006-09-28
T-264
07. DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ IŠDĖSTYMO AIKŠTELIŲ SCHEMŲ TVIRTINIMO
2006-09-28
T-265
08. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-09-28
T-266
09. DĖL STATUSO SUTEIKIMO KAPINĖMS
2006-09-28
T-267
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-09-28
T-268
11. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO 2005 METŲ ATASKAITOMS
2006-09-28
T-269
12. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-357 PAKEITIMO
2006-09-28
T-270
13. DĖL STATINIO, ESANČIO ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1A, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-09-28
T-271
14. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI VALDYBOS RINKIMO
2006-09-28
T-272
15. DĖL PRAŠYMO IŠPIRKTI GAMTINIŲ DUJŲ BENDROJO NAUDOJIMO SISTEMAS
2006-09-28
T-273
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-359 DALINIO PAKEITIMO
2006-09-28
T-274
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMŲ NR. T-266 IR NR. T-281 DALINIO PAKEITIMO
2006-09-28
T-275
18. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37
2006-09-28
T-276
19. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, NUOMOS SUTARTĮ
2006-09-28
T-277
20. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 57-1, PRIVATIZAVIMO
2006-09-28
T-278
21. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, S.BANAIČIO G. 4-30, PIRKIMO
2006-09-28
T-279
22. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-09-28
T-280
23. DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2006-09-28
T-281
24. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SCHEMATINĖS STRUKTŪROS TVIRTINIMO
2006-09-28
T-282
25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DALIJAI BŪDININKIENEI SKYRIMO
2006-09-28
T-283
26. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RAIMONDAI ŠUIKIENEI SKYRIMO
2006-09-28
T-284
27. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BRONEI DAUBARIENEI SKYRIMO
2006-09-28
T-285
28. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANTANUI GUDAIČIUI
2006-09-28
T-286
29. DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, DOKUMENTACIJOS PLANŲ IR DOKUMENTŲ REGISTRŲ DERINIMO
2006-09-28
T-287
30. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS, PALUOBIŲ, SIESARTĖNŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS“ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2006-09-28
T-288
31. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2006-09-28
T-289
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR.T – 20 PAPILDYMO
2006-09-28
T-290
33. DĖL NARYSTĖS ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE
2006-09-28
T-291