Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-11
41. DĖL PROJEKTO „KALBININKO JONO JABLONSKIO TĖVIŠKĖS PASTATŲ RESTAURAVIMAS IR JŲ PRITAIKYMAS VIEŠIESIEMS POREIKIAMS“
2006-11-09
T-332
40. DĖL LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS
2006-11-09
T-331
39. DĖL R. LAUKAITIENĖS SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-11-09
T-330
38. DĖL K. SKVERNEVIČIAUS SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-11-09
T-329
37. DĖL R. BAGDONO SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-11-09
T-328
36. DĖL J. POŠKEVIČIAUS SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-11-09
T-327
35. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-323 PAKEITIMO
2006-11-09
T-326
34. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS IR SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2006-11-09
T-325
33. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PARENGTOMS 2006-2007 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOMS
2006-11-09
T-324
32. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PARENGTOMS 2006-2007 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOMS
2006-11-09
T-323
31. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEMUNO DVIRAČIŲ TRASOS KADASTRO IR REGISTRO DUOMENŲ NUSTATYMUI
2006-11-09
T-322
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-11-09
T-319
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T- 85 PAKEITIMO
2006-11-09
T-318
26. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2007 METAMS
2006-11-09
T-317
25. DĖL FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, KAI GAUNAMA MAŽIAU PAJAMŲ, NEGU BUVO NUMATYTA, TVARKOS TVIRTINIMO
2006-11-09
T-316
24. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GOTLYBIŠKIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-11-09
T-315
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-11-09
T-314
22. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-11-09
T-313
21. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BIRUTAI PETREI PALIONIENEI
2006-11-09
T-312
20. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SAULUTEI STULGAITIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-311
19. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VILIMUI ALGIMUI MAČIULAIČIUI SKYRIMO
2006-11-09
T-310
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BENONUI BALTRUŠAIČIUI SKYRIMO
2006-11-09
T-309
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RITAI GRUZDIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-308
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RITAI SPIRAUSKIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-307
15. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS NIJOLEI PUIŠYTEI SKYRIMO
2006-11-09
T-306
14. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GAILINAI VILKAITIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-305
13. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZANUI LUKOŠEVIČIUI SKYRIMO
2006-11-09
T-304
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS AURELIJAI BOKSBERGER SKYRIMO
2006-11-09
T-303
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS MONIKAI ŠVEDIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-302
10. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RASAI RAULYNAITIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-301
09. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIKTORIJAI KOBLOVAI SKYRIMO
2006-11-09
T-300
08. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALGIMANTUI BLAŽANAUSKUI SKYRIMO
2006-11-09
T-299
07. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DAIVAI ULDINSKIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-298
06. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIDAI JAKIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-297
05. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS KĘSTUČIUI VIDŪNUI SKYRIMO
2006-11-09
T-296
04. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SVETLANAI ANTANAITIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-295
03. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZENONUI KRIUKUI SKYRIMO
2006-11-09
T-294
02. DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMS BUS NAUDOJAMOS NEPANAUDOTOS SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS LĖŠOS, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2006-11-09
T-293
01. DĖL KIETO KURO KAINOS
2006-11-09
T-292