Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-03
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR.T-379 PAPILDYMO
2007-03-29
T-38
01. DĖL VILMOS BIELSKIENĖS SKYRIMO Į ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS IR TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2007-03-29
T-37
03. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO 2006 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2007-03-29
T-39
04. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2007-03-29
T-40
05. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2006 METŲ VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS
2007-03-29
T-41
06. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO ATASKAITOS APIE UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKĄ
2007-03-29
T-42
07. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2007 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2007-03-29
T-43
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-24 DALINIO PAKEITIMO
2007-03-29
T-44
09. DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYBOS NARIUS PASIŪLYMO
2007-03-29
T-45
10. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2007-03-29
T-46
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS KRISTINAI PETROVIENEI SKYRIMO
2007-03-29
T-47
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI KURUI SKYRIMO
2007-03-29
T-48
13. DĖL SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ MEDICININĖS, PROFESINĖS, SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2007 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-49
14. DĖL SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ MEDICININĖS, PROFESINĖS, SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2007 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-50
15. DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PERSKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR PERDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-03-29
T-51
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO
2007-03-29
T-52
17. DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2007-03-29
T-53
18. DĖL RAJONO MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKOS BEI 2007 METŲ KALENDORINIO PLANO NUSTATYMO
2007-03-29
T-54
19. DĖL PRITARIMO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTOMS PERSPEKTYVINĖMS 2007-2011 METŲ PEDAGOGŲ ATESTAVIMOSI PROGRAMOMS
2007-03-29
T-55
20. DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-56
21. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-57
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2007 METAMS NUSTATYMO
2007-03-29
T-58
24. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2007-03-29
T-60
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-8 PAPILDYMO
2007-03-29
T-61
26. DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE “ VIENYBĖS ŠOKIS (TANIEC JEDNOCZY)”
2007-03-29
T-62
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-03-29
T-63
28. DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI IMTI PASKOLĄ
2007-03-29
T-64
29. DĖL SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REPREZENTACIJAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-65
30. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-66
31. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 PAPILDYMO
2007-03-29
T-67
32. DĖL TURTO NURAŠYMO
2007-03-29
T-68
33. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-03-29
T-69
34. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-03-29
T-70
35. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-03-29
T-71
36. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LUKŠIŲ KAIME, NUOMOS SUTARTIS
2007-03-29
T-72
37. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, NUOMOS SUTARTĮ
2007-03-29
T-73
38. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, ATEITIES G. 1, NUOMOS SUTARTĮ
2007-03-29
T-74
39. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS BARZDŲ SENIŪNIJOJE, BARZDŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-03-29
T-75
40. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-03-29
T-76
41. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA LUKŠIŲ AMBULATORIJA NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ
2007-03-29
T-77
42. DĖL RAJONO VALDYBOS 1993 M. VASARIO 26 D. POTVARKIO NR. 187-V DALINIO PAKEITIMO
2007-03-29
T-78
43. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO FONDO LĖŠŲ 2006 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-79
44. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2007 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-80
45. DĖL PROJEKTO „MOBILIŲJŲ PRIEPLAUKŲ STATYBA, PLĖTOJANT NEMUNO TURISTINĘ TRASĄ “
2007-03-29
T-81
46. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ VALDYBOS SPRENDIMO IMTI PASKOLĄ
2007-03-29
T-82
47. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO ,,ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKONSTRAVIMAS “ FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2008-2010 M. PROGRAMĄ
2007-03-29
T-83