Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-05
01. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, VASARIO 16-OSIOS G. 21, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-05-17
T-7
02. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, AUŠROS G. 28, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-05-17
T-8
03. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ MIESTELYJE, ŠILO G. 30, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-05-17
T-9
04. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KRIŪKŲ MIESTELYJE, DARBININKŲ G. 14, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-05-17
T-10
05. DĖL ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS-AUŠROS GATVIŲ SANKIRTOJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-05-17
T-11
06. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2007 METŲ DOKUMENTACIJOS PLANO IR DOKUMENTŲ REGISTRŲ DERINIMO
2007-05-17
T-12
07. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STADIONO RENOVAVIMO TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2007-05-17
T-13
08. DĖL PROJEKTO „LUKŠIŲ VINCO GRYBO IR GELGAUDIŠKIO VIDURINIŲ BEI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ STADIONŲ RENOVAVIMO TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2007-05-17
T-14
09. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-15
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-16
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-17
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-18
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-19
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-20
15. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-21
16. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-22
17. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-23
18. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-24
19. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-25
20. DĖL SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2006 METŲ VEIKLOS IR SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2006 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-26
21. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“
2007-05-17
T-27
22. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“
2007-05-17
T-28
23. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
2007-05-17
T-29
24. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
2007-05-17
T-30
25. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ AUDITUOTOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-31
26. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2006 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2007-05-17
T-32
27. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-33
28. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2006 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2007-05-17
T-34
29. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-35
30. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ 2006 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2007-05-17
T-36
31. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-05-17
T-37
32. DĖL SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-38
33. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR.T-62 PAPILDYMO
2007-05-17
T-39
34. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO, LEKĖČIŲ VIDURINĖS, KIDULIŲ,PANOVIŲ, SLAVIKŲ, ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2007-05-17
T-40
35. DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SVAIGINIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2007-05-17
T-41
36. DĖL MARIJONOS TERESĖS ŠLĖDERIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORĖS PAREIGŲ
2007-05-17
T-42
37. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ MIESTO V.KUDIRKOS GATVĖS ŠALIGATVIO REKONSTRAVIMO INVESTICINIAM PROJEKTUI IR JO FINANSAVIMUI
2007-05-17
T-43
38. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI,
2007-05-17
T-44
39. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI,
2007-05-17
T-45
40. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI RIMKEVIČIUI SKYRIMO
2007-05-17
T-46
41. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JOLITAI JUODIENEI SKYRIMO
2007-05-17
T-47
42. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EDMUNDUI ANTANAIČIUI SKYRIMO
2007-05-17
T-48
43. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-49
44. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATŲ TVIRTINIMO
2007-05-17
T-50
45. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2007-05-17
T-51
46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-05-17
T-52
47. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ NUTRAUKIMO
2007-05-17
T-53
48. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2007-05-17
T-54
49. DĖL SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2007-05-17
T-55
50. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PAGERINIMO IR PERTVARKYMO
2007-05-17
T-56
51. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, P.MAŠIOTO G. 35, NUOMOS SUTARTĮ
2007-05-17
T-57
52. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS SINTAUTŲ MSTL., P.VAIČAIČIO G. 32, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-05-17
T-58
53. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2007-05-17
T-59
54. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-60
55. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2008 METAMS
2007-05-17
T-61
56. DĖL SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2007-05-17
T-62
57. DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2007 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-63
58. DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO
2007-05-17
T-64
59. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR.T-15 DALINIO PAKEITIMO
2007-05-17
T-65
60. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES TVIRTINIMO
2007-05-17
T-66
61. DĖL 2007 METŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-67
62. DĖL MERO POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO
2007-05-17
T-68
63. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
2007-05-17
T-69