Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-06
01. DĖL OBJEKTŲ PRIPAŽINIMO SVARBIAIS SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAIS
2007-06-28
T-70
02. DĖL OBJEKTO PRIPAŽINIMO SVARBIU SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTU
2007-06-28
T-71
03. DĖL OBJEKTŲ PRIPAŽINIMO SVARBIAIS SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAIS
2007-06-28
T-72
04. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 3/BAŽNYČIOS G. 25, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-06-28
T-73
05. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NR.82 IR NR. 83, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, SODININKŲ BENDRIJOJE „JAUNYSTĖ“, APJUNGIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-06-28
T-74
06. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NR.82 IR NR. 83, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, SODININKŲ BENDRIJOJE „JAUNYSTĖ“, APJUNGIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-06-28
T-75
07. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI DVYLAIČIUI SKYRIMO
2007-06-28
T-76
08. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SALIOMĖJAI LAIMUTEI ČIUPKEVIČIENEI SKYRIMO
2007-06-28
T-77
09. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANTANUI JASEVIČIUI SKYRIMO
2007-06-28
T-78
10. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
2007-06-28
T-79
11. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-06-28
T-80
12. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2007-06-28
T-81
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-47
2007-06-28
T-82
14. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2007-06-28
T-83
15. DĖL ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGAS
2007-06-28
T-84
16. DĖL ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGAS
2007-06-28
T-85
17. DĖL 9-OSIOS KLASĖS NEKOMPLEKTAVIMO PALUOBIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2007-06-28
T-86
18. DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2007-2008 MOKSLO METAMS
2007-06-28
T-87
19. DĖL MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR TRUKMĖS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2007-06-28
T-88
20. DĖL VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGO IR TINKAMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO IŠPIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2007-06-28
T-89
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR.T-45 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-06-28
T-90
22. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-06-28
T-91
23. DĖL DARBO GRUPĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NAUJAI REDAKCIJAI PARENGTI SUDARYMO
2007-06-28
T-92
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-06-28
T-93
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-06-28
T-94
26. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ 2007 METAMS NUSTATYMO
2007-06-28
T-95
27. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, PLOKŠČIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-06-28
T-96
28. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME, PUŠYNO G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-06-28
T-97
29. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, LIEPŲ G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-06-28
T-98
30. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, LIEPŲ G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-06-28
T-99
31. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-167 PAKEITIMO
2007-06-28
T-100
32. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G.26, PANAUDOS SUTARTĮ
2007-06-28
T-101
33. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS SUTARTĮ
2007-06-28
T-102
34. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-134 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-103
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2007-06-28
T-104
36. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2007-06-28
T-105
37. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2007-06-28
T-106
38. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-107
39. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-108
40. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-109
41. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-110
42. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-111
43. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-112
44. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-113
45. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-114
46. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2007-06-28
T-115
47. DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-06-28
T-116
48. DĖL KOMISIJOS AKTO TVIRTINIMO
2007-06-28
T-117
49. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 PAKEITIMO
2007-06-28
T-118
50. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 PAKEITIMO
2007-06-28
T-119
51. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMŲ NR. T-266 IR NR. T-281 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-120
52. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ LIKVIDAVIMO
2007-06-28
T-121
53. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-122
54. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-123
55. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-124
56. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO
2007-06-28
T-125
57. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-204 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-126
58. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-205 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-127
59. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-206 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-128
60. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-207 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-129
61. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-208 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-130
62. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-209 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-131
63. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-210 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-132
64. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2007-06-28
T-133
65. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DIREKTORIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2007-06-28
T-134
66. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2007-06-28
T-135
67. DĖL SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2006 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-06-28
T-136
68. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-194 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-137
69. DĖL KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2007-06-28
T-138
70. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VALENTINUI GUDELEVIČIUI SKYRIMO
2007-06-28
T-139
71. DĖL TURTO NURAŠYMO
2007-06-28
T-140
72. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-06-28
T-141
73. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-06-28
T-142