Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-08
01. DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-143
02. DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-144
03. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANTANUI SKAISGIRIUI SKYRIMO
2007-08-09
T-145
04. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANELEI AUGYTEI SKYRIMO
2007-08-09
T-146
05. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
2007-08-09
T-147
06. DĖL PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS PASLAUGŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-148
07. DĖL LIEPALOTŲ PAGRINDINĖS IR LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2007-08-09
T-149
08. DĖL BARZDŲ PAGRINDINĖS IR GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2007-08-09
T-150
09. DĖL MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-151
10. DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2007-08-09
T-152
11. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-153
12. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS LIEPALOTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-154
13. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS BARZDŲ PAGRINDINĖJE
2007-08-09
T-155
14. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS BARZDŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-156
15. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-157
16. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS LIEPALOTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-158
17. DĖL ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORĖS SKYRIMO
2007-08-09
T-159
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-08-09
T-160
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. T-50 PAPILDYMO
2007-08-09
T-161
20. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2007-08-09
T-162
21. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ
2007-08-09
T-163
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-317 PAKEITIMO
2007-08-09
T-164
23. DĖL SAVIVALDYBĖS AKCIJŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE
2007-08-09
T-165
25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIUOSE, PUŠYNO G. 8, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-08-09
T-166
24. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-167
26. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-168
27. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-169
28. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-170
29. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-171
30. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-172
31. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTUOSE, P.VAIČAIČIO G. 32, NUOMOS SUTARTĮ
2007-08-09
T-173
32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2007-08-09
T-174
33. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-175
34. DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2007-08-09
T-176
35. DĖL LĖŠŲ ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS SKYRIMO
2007-08-09
T-177
36. DĖL SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2007 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-178
37. DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-179
38. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-08-09
T-180
39. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ TVIRTINIMO
2007-08-09
T-181
40. DĖL VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGO IR TINKAMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO
2007-08-09
T-182
41. DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-183