Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-08
41. DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-183
40. DĖL VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGO IR TINKAMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO
2007-08-09
T-182
39. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ TVIRTINIMO
2007-08-09
T-181
38. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-08-09
T-180
37. DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-179
36. DĖL SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2007 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-178
35. DĖL LĖŠŲ ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS SKYRIMO
2007-08-09
T-177
34. DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2007-08-09
T-176
33. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-175
32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2007-08-09
T-174
31. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTUOSE, P.VAIČAIČIO G. 32, NUOMOS SUTARTĮ
2007-08-09
T-173
30. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-172
29. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-171
28. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-170
27. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-169
26. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-168
24. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-167
25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIUOSE, PUŠYNO G. 8, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-08-09
T-166
23. DĖL SAVIVALDYBĖS AKCIJŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE
2007-08-09
T-165
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-317 PAKEITIMO
2007-08-09
T-164
21. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ
2007-08-09
T-163
20. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2007-08-09
T-162
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. T-50 PAPILDYMO
2007-08-09
T-161
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-08-09
T-160
17. DĖL ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORĖS SKYRIMO
2007-08-09
T-159
16. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS LIEPALOTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-158
15. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-157
14. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS BARZDŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-156
13. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS BARZDŲ PAGRINDINĖJE
2007-08-09
T-155
12. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS LIEPALOTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-154
11. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-153
10. DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2007-08-09
T-152
09. DĖL MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-151
08. DĖL BARZDŲ PAGRINDINĖS IR GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2007-08-09
T-150
07. DĖL LIEPALOTŲ PAGRINDINĖS IR LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2007-08-09
T-149
06. DĖL PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS PASLAUGŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-148
05. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
2007-08-09
T-147
04. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANELEI AUGYTEI SKYRIMO
2007-08-09
T-146
03. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANTANUI SKAISGIRIUI SKYRIMO
2007-08-09
T-145
02. DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-144
01. DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-143