Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-09
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
2007-09-20
T-206
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-09-20
T-190
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-09-20
T-191
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, TURČINŲ KAIME, MOKYKLOS G. 1., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-09-20
T-192
SPRENDIMAS DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2007-09-20
T-193
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-09-20
T-194
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2007-09-20
T-195
SPRENDIMAS DĖL MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS ŠAKIŲ SKYRIAUS ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO
2007-09-20
T-196
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-12 DALINIO PAKEITIMO
2007-09-20
T-197
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-09-20
T-198
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-8 PAPILDYMO
2007-09-20
T-199
SPRENDIMAS DĖL ĮPAREIGOJIMO
2007-09-20
T-200
SPRENDIMAS DĖL KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2007-09-20
T-201
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS TILTAI“ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO
2007-09-20
T-202
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO
2007-09-20
T-203
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU MARYTE MOCKIENE NUTRAUKIMO
2007-09-20
T-204
SPRENDIMAS DĖL ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2007-09-20
T-205
01. DĖL VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGO IR TINKAMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO STATYBOS
2007-09-04
T-184
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-72 DALINIO PAKEITIMO
2007-09-04
T-185
03. DĖL KOMISIJOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ PAGRĮSTUMUI NUSTATYTI SUDARYMO
2007-09-04
T-186
04. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-09-04
T-187
05. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŽYGĖNŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2007-09-04
T-188
06. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-82 PAPILDYMO
2007-09-04
T-189