Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-10
SPRENDIMAS DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2007-10-25
T-207
SPRENDIMAS DĖL RAJONO NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-208
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GOTLYBIŠKIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-209
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SUDARGO SENIŪNIJOJE, RAMONIŠKIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-210
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, SODŲ G. 3, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-211
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, BERŽŲ G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-212
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, VASARIO 16-OSIOS G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-213
SPRENDIMAS DĖL OBJEKTO PRIPAŽINIMO SVARBIU SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTU
2007-10-25
T-214
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2007-10-25
T-215
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-10-25
T-216
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-10-25
T-217
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. SPRENDIMO NR. T-108 PAKEITIMO
2007-10-25
T-218
SPRENDIMAS DĖL PEDAGOGŲ TARIFIKACIJOS SUDARYMO IR TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-219
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGONĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2007-10-25
T-220
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR.T-45 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-10-25
T-221
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SODININKŲ BENDRIJOSE SUTEIKIMO
2007-10-25
T-222
SPRENDIMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS REISAIS PRIEMIESTINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO NUSTATYMO UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS”
2007-10-25
T-223
SPRENDIMAS DĖL 2004 M. LAPKRIČIO 19 D. SUTARTIES „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO IR JOS PLĖTOJIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2007-10-25
T-224
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2006 METŲ ATASKAITOMS
2007-10-25
T-225
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2006 METŲ ATASKAITOMS
2007-10-25
T-225
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ BENDROJO NAUDOJIMO SISTEMŲ PARDAVIMO
2007-10-25
T-226
SPRENDIMAS DĖL PATALPŲ REKONSTRUKCIJOS
2007-10-25
T-227
SPRENDIMAS DĖL TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ
2007-10-25
T-228
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2007-10-25
T-229
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T-242 DALINIO PAKEITIMO
2007-10-25
T-230
SPRENDIMAS DĖL PRIESTATO STATYBOS
2007-10-25
T-231
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES SU ŠAKIŲ RAJONO SAVANORIŲ GAISRININKŲ DRAUGIJA VIENAŠALIŠKO NUTRAUKIMO
2007-10-25
T-232
SPRENDIMAS DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO 2008 METAMS
2007-10-25
T-233
SPRENDIMAS DĖL LIKVIDUOJAMOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ILGALAIKIO TURTO PERĖMIMO BEI PER
2007-10-25
T-234
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2007-10-25
T-235
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-10-25
T-236
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BARZDUOSE, NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 12, NUOMOS SUTARTĮ
2007-10-25
T-237
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-359 PAKEITIMO
2007-10-25
T-238
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-240 PAKEITIMO
2007-10-25
T-239
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-10-25
T-240
SPRENDIMAS DĖL KIETO KURO KAINOS
2007-10-25
T-241
SPRENDIMAS DĖL 2007 M. NEPANAUDOTŲ SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SOCIALINĖMS IŠMOKOMS IR KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS IR SOCIALINĖMS PASLAUGOMS NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI
2007-10-25
T-242
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALBINUI SUTKUI SKYRIMO
2007-10-25
T-243
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RITAI VOSYLIENEI SKYRIMO
2007-10-25
T-244
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VILMAI VILIŪŠIENEI SKYRIMO
2007-10-25
T-245
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VINCENTUI ANTANUI ADOMAVIČIUI SKYRIMO
2007-10-25
T-246
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZOFIJAI SALOMĖJAI JOKŪBAITIENEI SKYRIMO
2007-10-25
T-247
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANELEI ONAI ALEKSIENEI SKYRIMO
2007-10-25
T-248
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS STASIUI DAILIDEI SKYRIMO
2007-10-25
T-249
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EDMUNDUI BAGDONUI SKYRIMO
2007-10-25
T-250
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BIRUTEI KLIMANSKAITEI SKYRIMO
2007-10-25
T-251
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SIGITUI PRANUI KAIRAIČIUI SKYRIMO
2007-10-25
T-252
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS AIDAI PUIDOKIENEI SKYRIMO
2007-10-25
T-253
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR.T-186 DALINIO PAKEITIMO
2007-10-25
T-254
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR.T-186 DALINIO PAKEITIMO
2007-10-25
T-254