Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-11
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-11-29
T-255
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ IMTI KREDITĄ
2007-11-29
T-256
SPRENDIMAS DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS, JŲ NURAŠYMO, APSKAITOS IR INVENTORIZAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-11-29
T-257
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS MOKESČIO GINTAUTUI PETRUI RUDAIČIUI IR VYTAUTUI RUDAIČIUI 2007 METAMS SUMAŽINIMO
2007-11-29
T-258
SPRENDIMAS DĖL PATIKĖJIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO
2007-11-29
T-259
SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ NUTRAUKIMO
2007-11-29
T-260
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 PAKEITIMO
2007-11-29
T-261
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-231 PAPILDYMO
2007-11-29
T-262
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-231 PAPILDYMO
2007-11-29
T-262
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDYJE, J. JABLONSKIO G. 2, NUOMOS SUTARTĮ
2007-11-29
T-263
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, MIKYTŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-11-29
T-264
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-171 DALINIO PAKEITIMO
2007-11-29
T-265
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-172 DALINIO PAKEITIMO
2007-11-29
T-266
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2007-11-29
T-267
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2007-11-29
T-268
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-142 PAKEITIMO
2007-11-29
T-269
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-11-29
T-270
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-11-29
T-271
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-11-29
T-272
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-11-29
T-273
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-11-29
T-274
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, VILKELIŠKIŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-276
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, P.MAŠIOTO G. 73, APJUNGIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-277
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, P.MAŠIOTO G., SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-278
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21, SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-275
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, NEMUNO G., SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-279
SPRENDIMAS DĖL BARZDŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-11-29
T-280
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-11-29
T-281
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-11-29
T-282
SPRENDIMAS DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-11-29
T-283
SPRENDIMAS DĖL ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, DOKUMENTACIJOS PLANŲ IR DOKUMENTŲ REGISTRŲ DERINIMO
2007-11-29
T-284
SPRENDIMAS DĖL JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS SAVIVALDYBĖJE 2007-2010 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2007-11-29
T-285
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR.36 PAKEITIMO
2007-11-29
T-286
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ IR SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2007-11-29
T-287
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS REGINAI DIDŽIŪNIENEI SKYRIMO
2007-11-29
T-288
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SPECIALIOJO TRANSPORTO NAUDOJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-11-29
T-289
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2007-11-29
T-292
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „VERSLO INFORMACIJOS SISTEMA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO
2007-11-29
T-293
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2007-11-29
T-294
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-11-29
T-295
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO GYVENAMOSIOS VIETOVĖS GATVEI SUTEIKIMO, KEITIMO AR PANAIKINIMO PROJEKTO RENGIMO TVARKOS
2007-11-29
T-296
SPRENDIMAS DĖL DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS ,,ZANAVYKAS’’ RĖMIMO
2007-11-29
T-297
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO Nr. T-264 PAKEITIMO
2007-11-29
T-298
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO RENGIMO
2007-11-29
T-299
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IŠDAGŲ IR MIKYTŲ FILIALŲ UŽDARYMO
2007-11-29
T-300
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-267 „DĖL STATUSO SUTEIKIMO KAPINĖMS“ PAPILDYMO
2007-11-29
T-301
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PUNKTŲ PAKEITIMO
2007-11-29
T-302
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2007-11-29
T-303
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004-2010 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2008 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-291
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-290