Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-12
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO DARBUOTOJŲ KOMPENSACIJOMS UŽ NEPANAUDOTAS ATOSTOGAS IR PRIEMOKOMS IŠMOKĖTI
2007-12-21
T-304
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2007-12-21
T-305
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2007-12-21
T-306
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2007-12-21
T-307
SPRENDIMAS DĖL LEKĖČIŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-12-21
T-308
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-12-21
T-309
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SLAVIKŲ GYVENAMAJAI VIETOVEI KEITIMO IR JOS RIBŲ NUSTATYMO
2007-12-21
T-310
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PRADINIO NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
2007-12-21
T-311
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, PRADINIO NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
2007-12-21
T-312
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 3, PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN
2007-12-21
T-313
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO PAKEISTI PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 35, PASKIRTĮ
2007-12-21
T-314
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-242 PAKEITIMO
2007-12-21
T-315
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2000 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5 DALINIO PAKEITIMO
2007-12-21
T-316
SPRENDIMAS DĖL KANDIDATŲ Į UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYBOS NARIUS PASIŪLYMO
2007-12-21
T-317
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-12-21
T-318
SPRENDIMAS DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2007-12-21
T-319
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS IR PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2007-12-21
T-320
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-12-21
T-321
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-12-21
T-322
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2007-12-21
T-323
SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ IR IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2007-12-21
T-324
SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR PRIEDŲ TVIRTINIMO
2007-12-21
T-325
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR.T-206 DALINIO PAKEITIMO
2007-12-21
T-326
SPRENDIMAS DĖL TERMINUOTOS DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU STASIU ZAKARKA
2007-12-21
T-327
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-12-21
T-328
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SKYRIMO
2007-12-21
T-329