Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-01
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO, LUKŠIŲ VINCO GRYBO, PLOKŠČIŲ, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, BERŽYNŲ, SIESARTĖNŲ, SINTAUTŲ, ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINIŲ,ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2008-01-24
T-9
SPRENDIMAS DĖL RAMALDOS BURDULIENĖS ŠEIMYNOS ĮSTEIGIMO
2008-01-24
T-7
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KVALIFIKUOTA ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA – TOLYGIOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS GARANTAS“
2008-01-24
T-6
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, BAŽNYČIOS G. DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-01-24
T-5
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, SODŲ G. 3 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-01-24
T-4
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, P.MAŠIOTO G. DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-01-24
T-3
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, P.MAŠIOTO G. DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-01-24
T-3
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS APSKRITIES MOTERŲ NAMŲ – KRIZIŲ CENTRO PARENGTIEMS PROJEKTAMS
2008-01-24
T-25
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO PROJEKTUI
2008-01-24
T-24
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PROJEKTUI
2008-01-24
T-23
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ TVIRTINIMO
2008-01-24
T-22
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR.108 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2008-01-24
T-20
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, PAPARTYNŲ G., APJUNGIMO IR PASKIRTIES KEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-01-24
T-2
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO T-37 DALINIO PAKEITIMO
2008-01-24
T-18
SPRENDIMAS DĖL ATSTOVAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2008-01-24
T-17
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO SUBNUOMOTI SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAS PATALPAS
2008-01-24
T-16
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-108 DALINIO PAKEITIMO
2008-01-24
T-15
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-01-24
T-14
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-01-24
T-13
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-01-24
T-12
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-01-24
T-11
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2008-01-24
T-10
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-01-24
T-1
SPRENDIMAS DĖL PREMIJOS SKYRIMO LINAI VAIVADIENEI
2008-01-24
T- 8
SPRENDIMAS DĖL 2008 METŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
2008-01-24
T- 21
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2008 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2008-01-24
T- 19
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2008 M. SAUSIO 24 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2008-01-24