Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-02
SPRENDIMAS DĖL PRIEMONIŲ UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VEIKLAI PAGERINTI
2008-02-21
T-54
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR.182 DALINIO PAKEITIMO
2008-02-21
T-53
SPRENDIMAS DĖL 2008 METŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-52
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VEIKLAI SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-51
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMUI SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-50
SPRENDIMAS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2008-02-21
T-49
SPRENDIMAS DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO ,,ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO BASEINO STATYBA“ FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2009-2011 M. PROGRAMĄ
2008-02-21
T-48
SPRENDIMAS DĖL ĮPAREIGOJIMO PARENGTI PANOVIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS
2008-02-21
T-47
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO Nr.T-323 PAPILDYMO
2008-02-21
T-46
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-02-21
T-45
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-44
SPRENDIMAS DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-43
SPRENDIMAS DĖL GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-42
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-41
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1999 M. BIRŽELIO 24 D. SPRENDIMO NR. 72 PAKEITIMO
2008-02-21
T-40
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LIEPALOTŲ KAIME, NUOMOS SUTARTĮ
2008-02-21
T-39
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS SUTARTIES
2008-02-21
T-38
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-02-21
T-37
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJA NUTRAUKIMO
2008-02-21
T-36
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO PAKEISTI PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, MILIŠKIŲ KAIME, PASKIRTĮ
2008-02-21
T-35
SPRENDIMAS DĖL KOMISIJOS AKTO TVIRTINIMO
2008-02-21
T-34
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-228 PAPILDYMO
2008-02-21
T-33
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-02-21
T-32
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-02-21
T-31
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-02-21
T-30
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-02-21
T-29
SPRENDIMAS DĖL KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS PERĖMIMO IR JOS PERDAVIMO
2008-02-21
T-28
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2008-02-21
T-27
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2008-02-21
T-26
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2008 M. VASARIO 21 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2008-02-21