Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-03
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR.T-321 DALINIO PAKEITIMO
2008-03-27
T-99
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2008-03-27
T-98
SPRENDIMAS DĖL VISUOMENEI BŪTINŲ VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ TVIRTINIMO
2008-03-27
T-97
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO IR NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-96
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2008 METŲ INVESTICIJŲ PLANUI
2008-03-27
T-95
SPRENDIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO SU SAVIVALDYBĖS TARYBA TVARKOS NUSTATYMO
2008-03-27
T-94
SPRENDIMAS DĖL KARŠTO VANDENS TIEKĖJO PASKYRIMO
2008-03-27
T-93
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ REKONSTRUKCIJOS IR REMONTO DARBŲ 2008-2010 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2008-03-27
T-92
SPRENDIMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUSTATYMO
2008-03-27
T-91
SPRENDIMAS DĖL GYVŪNŲ GLOBOS IR LAIKYMO BEI ŠUNŲ REGISTRAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2008-03-27
T-90
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-89
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DAIVAI RIMKŪNIENEI SKYRIMO
2008-03-27
T-88
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS IRENAI DUMČIUVIENEI SKYRIMO
2008-03-27
T-87
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANTANINAI LYDEKIENEI SKYRIMO
2008-03-27
T-86
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DAIVAI BARKAUSKIENEI SKYRIMO
2008-03-27
T-85
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PASKOLOS, PAIMTOS PROJEKTUI„GELGAUDIŠKIO MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZACIJA“ ĮGYVENDINTI, DENGIMUI
2008-03-27
T-82
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ IMTI KREDITĄ
2008-03-27
T-81
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO PRIESTATUI STATYTI
2008-03-27
T-80
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2008-03-27
T-79
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2008-03-27
T-78
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2008-03-27
T-77
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-03-27
T-76
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, GERDŽIŪNŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-03-27
T-75
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, KUBILIŲ KAIME, NEMUNO G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-03-27
T-74
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-03-27
T-73
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-03-27
T-72
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO
2008-03-27
T-71
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO
2008-03-27
T-70
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, KIDULIŲ KAIME, NEMUNO G.61 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-69
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, KYBARTŲ G. DETALIOJO PLANO TVIRT
2008-03-27
T-68
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-67
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 28, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-66
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LUKŠIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-65
SPRENDIMAS DĖL PRIPAŽINIMO SVARBIU SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTU
2008-03-27
T-64
S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-03-27
T-63
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2008-03-27
T-62
SPRENDIMAS DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-60
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KALBININKO JONO JABLONSKIO SODYBOS PASTATŲ REMONTAS“
2008-03-27
T-59
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2008-03-27
T-57
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2008-03-27
T-56
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 METŲ DARBO ATASKAITOS
2008-03-27
T-55
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2008-03-27
T-112
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2008-03-27
T-111
SPRENDIMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS LIKVIDAVIMO ŠAKIŲ “VARPO” VIDURINĖS MOKYKLOS PRANCŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2008-03-27
T-110
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS LIKVIDAVIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS LIEPALOTŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2008-03-27
T-109
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2008-03-27
T-108
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ “VARPO” VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2008-03-27
T-107
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2008-03-27
T-106
SPRENDIMAS DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2008-2009 MOKSLO METAMS
2008-03-27
T-105
SPRENDIMAS DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PERSKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR PERDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-104
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-324 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-03-27
T-103
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU JANINA GURGŽDIENE NUTRAUKIMO
2008-03-27
T-102
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 21 d. SPRENDIMO Nr.T-322 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-03-27
T-101
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO „BERŽELIS“ MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-03-27
T-100
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ TURIZMO GALIMYBĖS“
2008-03-27
T -84
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ PAKOREGUOTŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2008-03-27
T -83
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. T – 38 DALINIO PAKEITIMO
2008-03-27
T -61
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2008 M. KOVO 27 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2008-03-27