Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-05
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ELENAI BALSIENEI SKYRIMO
2008-05-29
T-159
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ŽYGĖNŲ IR KETURNAUJIENOS FILIALŲ UŽDARYMO
2008-05-29
T-160
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRŲ, SENIŪNIJŲ KULTŪROS CENTRŲ, LAISVALAIKIO CENTRŲ IR LAISVALAIKIO SALIŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ NUOLATINĖS ATESTAVIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-05-29
T-161
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2008-05-29
T-162
SPRENDIMAS DĖL PRIPAŽINIMO SVARBIU SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTU
2008-05-29
T-163
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO GATVEI KIDULIŲ SENIŪNIJOS ŠIAUDINĖS, JUDRIŲ IR KUKARSKĖS KAIMUOSE SUTEIKIMO
2008-05-29
T-164
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-05-29
T-165
SPRENDIMAS DĖL UAB „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2008-05-29
T-166
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2008-05-29
T-167
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR JŲ FINANSAVIMO
2008-05-29
T-168
SPRENDIMAS DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO
2008-05-29
T-169
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-93 DALINIO PAKEITIMO
2008-05-29
T-170
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2008-05-29
T-171
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2008 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2008-05-29
T-172
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-05-29
T-173
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2008-05-29
T-174
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 8, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2008-05-29
T-175
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PANAUDOS SUTARTĮ
2008-05-29
T-176
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 DALINIO PAKEITIMO
2008-05-29
T-177
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24
2008-05-29
T-178
SPRENDIMAS DĖL SKOLININKO TURTO – BUTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VILKAVIŠKIO G. 6-3, PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2008-05-29
T-179
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2008-05-29
T-180
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ IR ŽEMĖS MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINO 2008 METAMS NUSTATYMO
2008-05-29
T-181
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-05-29
T-182
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2008-05-29
T-183
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS BERŽYNŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2008-05-29
T-184
SPRENDIMAS DĖL PRAILGINTO BUVIMO GRUPĖS DARBO VALANDŲ PAKEITIMO
2008-05-29
T-185
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU ROBERTU SAKU NUTRAUKIMO
2008-05-29
T-186
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI KONKURSĄ
2008-05-29
T-187
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR.T-54 PAKEITIMO
2008-05-29
T-188
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-166 PAKEITIMO
2008-05-29
T-189