Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-06
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ KAIME, NEMUNO G. 61 A, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-06-26
T-210
SPRENDIMAS DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS UŽDARYMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS LIEPALOTŲ SKYRIUJE
2008-06-26
T-209
SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMĖMIS TVARKOS TVIRTINIMO
2008-06-26
T-208
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-06-26
T-207
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“
2008-06-26
T-206
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2008-06-26
T-205
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ VANDENYS“ NUTRAUKIMO
2008-06-26
T-204
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 DALINIO PAKEITIMO
2008-06-26
T-203
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-362 PAKEITIMO
2008-06-26
T-202
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-191 PAKEITIMO
2008-06-26
T-201
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS IR SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2007 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2008-06-26
T-200
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, KETURNAUJIENOS KAIME, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2008-06-26
T-199
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-06-26
T-198
SPRENDIMAS DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODO TAIKYMO ŠILUMOS VARTOTOJAMS NUSTATYMO
2008-06-26
T-197
SPRENDIMAS DĖL SUDARGO SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2008-06-26
T-196
SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ SIUNTIMO IR APGYVENDINIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008-06-26
T-195
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VINCUI RIAUBAI SKYRIMO
2008-06-26
T-194
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2008-06-26
T-193
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2008-06-26
T-190
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS SKYRIMO
2008-06-26
T -192
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „SINTAUTAI-GOLDAP 1“
2008-06-26
T -191
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2008 M. BIRŽELIO 26 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2008-06-26