Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-07
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JANINAI MARIJONAI SKAISGIRIENEI SKYRIMO
2008-07-24
T-211
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EDITAI PETRAUSKIENEI SKYRIMO
2008-07-24
T-212
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VAIDUI RIMAIČIUI SKYRIMO
2008-07-24
T-213
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GINTAUTUI TUNAIČIUI SKYRIMO
2008-07-24
T-214
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIKTORUI LEŠČINSKUI SKYRIMO
2008-07-24
T-215
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-07-24
T-216
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2008-07-24
T-217
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-25 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2008-07-24
T-218
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS ŠAKIŲ RAJONO GYVENTOJAMS“ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO DARBUOTOJŲ KOMPENSACIJOMS UŽ NEPANAUDOTAS ATOSTOGAS
2008-07-24
T -219
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUDARGO PILIAKALNIŲ PRITAIKYMO TURIZMUI PROJEKTUI
2008-07-24
T-220
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ MIESTE, GIMNAZIJOS G. 18, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-221
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ MIESTE, ŠAULIŲ G. 38, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-222
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ MIESTE, S.BANAIČIO G. 16, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-223
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PAPARTYNŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-224
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, PAJOTIJO KAIME, NAUDOJIMO BŪDO IR POBŪDŽIO PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-225
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ KRAŠTO 2007-2013 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIORITETAMS, PRIEMONĖMS, VEIKLOS SRITIMS IR LĖŠŲ PASKIRSTYMUI
2008-07-24
T-226
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO VIKTORO LEBEDŽINSKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2008-07-24
T-227
SPRENDIMAS DĖL VIKTORO LEBEDŽINSKO SKYRIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUMI
2008-07-24
T-228
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-07-24
T-229
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-179 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2008-07-24
T-230
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRŪSELIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-07-24
T-231
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-264 PAKEITIMO
2008-07-24
T-232
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2008-07-24
T-233
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2008-07-24
T-234
SPRENDIMAS DĖL PASKOLOS ĖMIMO
2008-07-24
T-235
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO HIDROTECHNIKOS KOMPLEKSO STATINIŲ NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ
2008-07-24
T-236
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBOS SPRENDIMO IMTI PASKOLĄ
2008-07-24
T-237
SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ SKAIČIAUS PADIDINIMO IR MOKESČIŲ UŽ MOKSLĄ BEI INSTRUMENTŲ NUOMĄ NUSTATYMO ŠAKIŲ MENO MOKYKLOJE
2008-07-24
T-238
SPRENDIMAS DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO
2008-07-24
T-239
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-208 DALINIO PAKEITIMO
2008-07-24
T-240
SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-241
SPRENDIMAS DĖL DALIAUS JASEVIČIAUS SKYRIMO SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUMI
2008-07-24
T-242
SPRENDIMAS DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLĖTROS GRIŠKABŪDŽIO, KIDULIŲ, LEKĖČIŲ IR PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOSE SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-243
SPRENDIMAS DĖL VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGO IR TINKAMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO STATYBOS
2008-07-24
T-244
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO PLOKŠČIUOSE, NEMUNO G. 3 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-245
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, BLIUVIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-246
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, NEMUNO G. DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-247
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, BARAVIŠKIŲ KAIME, NEMUNO G. DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-248