Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-08
SPRENDIMAS DĖL ĮGALIOJIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DALYVAUTI AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTAS ORGANIZUOJAMAME ATVIRAME KONKURSE BUTO PIRKIMUI
2008-08-21
T-267
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PAPILDYMO IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
2008-08-21
T-266
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMPLEKTUOTI 9 KLASĘ MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO KUDIRKOS NAUMIESČIO SKYRIUJE
2008-08-21
T-265
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ZYPLIŲ DVARO SODYBOS PRITAIKYMAS KULTŪRINIAM TURIZMUI“
2008-08-21
T-260
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-81 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2008-08-21
T-259
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2008-08-21
T-258
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO ATLIKTI SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJĄ
2008-08-21
T-257
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRANCŲ KAIME
2008-08-21
T-256
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-08-21
T-255
SPRENDIMAS DĖL 2008 METŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
2008-08-21
T-254
SPRENDIMAS DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENTOJAMS DYDŽIŲ TVIRTINIMO
2008-08-21
T-253
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ORGANIZUOTI KONKURSĄ ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
2008-08-21
T-252
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU ROMA REMENČIENE NUTRAUKIMO
2008-08-21
T-251
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU GRINUTE ŠNIRPŪNIENE NUTRAUKIMO
2008-08-21
T-250
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO GELGAUDIŠKYJE, LAUKO G. DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-08-21
T-249
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ LIGONINĖS PASTATŲ RENOVACIJA, SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ. I ETAPAS“
2008-08-21
T -264
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO, PLOKŠČIŲ IR KRIŪKŲ SENIŪNIJOSE“
2008-08-21
T -263
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „PANEMUNĖS DVIRAČIŲ TRASOS ŠAKIŲ IR JURBARKO RAJONUOSE ĮRENGIMAS“
2008-08-21
T -262
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATO REKONSTRUKCIJA, PAGERINANT JO ENERGETINES CHARAKTERISTIKAS“
2008-08-21
T -261
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2008-08-21