Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-09
SPRENDIMAS DĖL ADO BURKŠAIČIO PREMIJAVIMO
2008-09-25
T-292
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO ATLEIDIMO NUO DARBO
2008-09-25
T-291
SPRENDIMAS DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LAIKINAM PAJAMŲ TRŪKUMUI PADENGTI
2008-09-25
T-290
SPRENDIMAS DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO „ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES PASTATO RENOVACIJA“ FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2009-2011 M. PROGRAMĄ
2008-09-25
T-289
SPRENDIMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS REISAIS PRIEMIESTINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO NUSTATYMO UAB “ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS”
2008-09-25
T-288
SPRENDIMAS DĖL LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2008-09-25
T-287
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ ,,VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2008-09-25
T-286
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2008-09-25
T-285
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-370 DALINIO PAKEITIMO
2008-09-25
T-284
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2008-09-25
T-282
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2008-09-25
T-281
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2008 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2008-09-25
T-279
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2007 METŲ APYSKAITOS TVIRTINIMO
2008-09-25
T-278
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2008-09-25
T-277
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-09-25
T-276
SPRENDIMAS DĖL 2008 M. NEPANAUDOTŲ SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SOCIALINĖMS IŠMOKOMS IR KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS IR SOCIALINĖMS PASLAUGOMS NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI
2008-09-25
T-275
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SALOMĖJAI MOZŪRAITIENEI SKYRIMO
2008-09-25
T-274
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIKTORUI GUDMANTUI SKYRIMO
2008-09-25
T-273
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS STASEI STRAKAUSKIENEI SKYRIMO
2008-09-25
T-272
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GINTAUTUI PRANSKAIČIUI SKYRIMO
2008-09-25
T-271
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-304 DALINIO PAKEITIMO
2008-09-25
T-270
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, ŽALGIRIO GATVĖJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-09-25
T-269
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ BARZDŲ SENIŪNIJOJE, BARZDŲ MIESTELYJE, APJUNGIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-09-25
T-268
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-219 PAPILDYMO
2008-09-25
T- 283
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2008-09-25
T - 280
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2008 M. RUGSĖJO 25 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2008-09-25