Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-10
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ORGANIZUOTI KONKURSĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
2008-10-23
T-294
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ORGANIZUOTI KONKURSĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
2008-10-23
T-294
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI
2008-10-23
T-295
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-10-23
T-296
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS 2009-2012 METAMS TVIRTINIMO
2008-10-23
T-297
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-10-23
T-298
SPRENDIMAS DĖL RAJONO AUKSPIRTOS IR KREGŽDANTĖS SAUSINIMO SISTEMŲ GRIOVIŲ IR JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS INVESTICINIO PROJEKTO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2008-10-23
T-299
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, P.VAIČAIČIO G. 7, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-10-23
T-300
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ZANAVYKŲ G. 16, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-10-23
T-301
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SLAVIKŲ SENIŪNIJOJE, SLAVIKŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-10-23
T-302
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-185 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2008-10-23
T-303
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-10-23
T-304
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2007 METŲ ATASKAITOMS
2008-10-23
T-305
SPRENDIMAS DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO 2009 METAMS
2008-10-23
T-306
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-237 PAPILDYMO
2008-10-23
T-307
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T-239 DALINIO PAKEITIMO
2008-10-23
T-308
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, KIDULIŲ KAIME, PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2008-10-23
T-309
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-10-23
T-310
SPRENDIMAS DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRŪSELIŲ KAIME, PERDAVIMO
2008-10-23
T-311
SPRENDIMAS DĖL PASTATO, ESANČIO GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, LIEPŲ G. 1, PERDAVIMO
2008-10-23
T-312
SPRENDIMAS DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2008-10-23
T-313
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2008-10-23
T-314
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MIŠRIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLOKŠČIŲ, GELGAUDIŠKIO IR KRIŪKŲ SENIŪNIJOSE“
2008-10-23
T -315
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „PROFESINĖS REABILITACIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA MARIJAMPOLĖS APSKRITYJE“
2008-10-23
T -316
SPRENDIMAS DĖL LINOS VILIŪŠIENĖS SKYRIMO ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORE
2008-10-23
T-317
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ
2008-10-23
T-320
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO EITI PAREIGAS IR ORGANIZUOTI KONKURSĄ
2008-10-23
T-319
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ
2008-10-23
T-320
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYKDOMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTŲ RENGIMO KAINOS NUSTATYMO
2008-10-23
T-321
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR.T-251 DALINIO PAKEITIMO
2008-10-23
T-322