Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-11
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS STASIUI DOVYDAIČIUI SKYRIMO
2008-11-27
T-323
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VALDUI BASČIUI SKYRIMO
2008-11-27
T-324
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI JUŠKIENEI SKYRIMO
2008-11-27
T-325
SPRENDIMAS DĖL GENOVAITĖS DOBILEVIČIŪTĖS ŠEIMYNOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2008-11-27
T-326
SPRENDIMAS DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2008-11-27
T-327
SPRENDIMAS DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2008-11-27
T-328
SPRENDIMAS DĖL ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, DOKUMENTACIJOS PLANŲ IR DOKUMENTŲ REGISTRŲ DERINIMO
2008-11-27
T-329
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS MOKESČIO GINTAUTUI PETRUI RUDAIČIUI IR VYTAUTUI RUDAIČIUI 2008 METAMS SUMAŽINIMO
2008-11-27
T-330
SPRENDIMAS DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VEŽĖJŲ NUOSTOLIŲ, SUSIDARIUSIŲ DĖL BŪTINŲ KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO VISUOMENEI, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008-11-27
T-331
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-11-27
T-332
SPRENDIMAS DĖL PASTATŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, KETURNAUJIENOS KAIME, PERDAVIMO
2008-11-27
T-333
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GOTLYBIŠKIŲ KAIME NUOMOS SUTARTĮ
2008-11-27
T-334
SPRENDIMAS DĖL BUTO, ESANČIO LUKŠIUOSE, A.TATARĖS G. 33-2, PERDAVIMO
2008-11-27
T-335
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2008-11-27
T-336
SPRENDIMAS DĖL RAJONO VALDYBOS 1991 M. VASARIO 7 D. POTVARKIO NR. 42-V IR 1991 M. KOVO 14 D. POTVARKIO NR.100-V PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2008-11-27
T-337
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-11-27
T-338
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2008-11-27
T-339
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. SPRENDIMO NR. T-108 PAKEITIMO
2008-11-27
T-340
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS IR ŠAKIŲ „VARPO“ BEI GRIŠKABŪDŽIO VIDURINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2008-11-27
T-341
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR.134 „DĖL SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2008-11-27
T-342
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2008-11-27
T -343
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS (I ETAPAS)“
2008-11-27
T -344