Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-12
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GINTAUTUI BALTRUŠAIČIUI SKYRIMO
2008-12-23
T-348
SPRENDIMAS DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2008-12-23
T-349
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-267 „DĖL STATUSO SUTEIKIMO KAPINĖMS“ DALINIO PAKEITIMO
2008-12-23
T-350
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ EUROPOS SĄJUNGOS PROJEKTŲ DOKUMENTACIJOS RENGIMUI
2008-12-23
T-351
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-12-23
T-352
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-12-23
T-353
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-12-23
T-354
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-12-23
T-355
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2008-12-23
T -356
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MENO VAIVORYKŠTĖ-1“
2008-12-23
T -357
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO BASEINAS“
2008-12-23
T -358
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS UPĖS KUDIRKOS NAUMIESTYJE BŪKLĖS GERINIMAS“
2008-12-23
T -359
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ BENDRAFINANSAVIMO FONDO
2008-12-23
T -360
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ LIKVIDAVIMO
2008-12-23
T-361
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO LEKĖČIŲ MSTL., DRAUGYSTĖS G. 22A, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2008-12-23
T-362
SPRENDIMAS DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2008-12-23
T-347
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJA NUTRAUKIMO
2008-12-23
T-363
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-12-23
T-364
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-98 DALINIO PAKEITIMO
2008-12-23
T-365
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-12-23
T-367
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-12-23
T-368
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-12-23
T-369
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2008-12-23
T-370
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR.T-151 PAKEITIMO
2008-12-23
T-371
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2008-12-23
T-372
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO SKYRIMO
2008-12-23
T-345
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO SKYRIMO
2008-12-23
T-346
SPRENDIMAS DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLĖTROS KUDIRKOS NAUMIESČIO IR KRIŪKŲ SENIŪNIJOSE SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-12-23
T-373
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, KATILIŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-12-23
T-374
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. SPRENDIMO NR.T-170 DALINIO PAKEITIMO
2008-12-23
T-375
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-12-23
T-376
NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PANAUDOS SUTARČIŲ NUTRAUKIMO
2008-12-23
T-377
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR.T-66 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2008-12-23
T-378
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS PRIEMOKOS SKYRIMO
2008-12-23
T-379
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-138 DALINIO PAKEITIMO
2008-12-23
T-380
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ TVENKINIO BŪKLĖS GERINIMAS“
2008-12-23
T -381
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR JŲ NARIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2008-12-23
T-382
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2008-12-23
T-383