Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-02
SPRENDIMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS REISAIS PRIEMIESTINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO NUSTATYMO UAB ,,ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
2009-02-26
T-69
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-68
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS
2009-02-26
T-67
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ PARAPIJOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO PARENGTAM PROJEKTUI
2009-02-26
T-66
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO PARENGTAM PROJEKTUI
2009-02-26
T-65
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO (PAPILDYMO)
2009-02-26
T-64
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKALBIMO IR DUŠO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-63
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PAPILDYMO IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
2009-02-26
T-62
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS APSKRITIES MOTERŲ NAMŲ – KRIZIŲ CENTRO PARENGTIEMS PROJEKTAMS
2009-02-26
T-61
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2009-02-26
T-60
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2009-02-26
T-59
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-58
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ MENO MOKYKLOS, ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO, ŠAKIŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS, ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ IR GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-57
SPRENDIMAS DĖL BERŽYNŲ, GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS, KIDULIŲ, PALUOBIŲ, SIESARTĖNŲ, SLAVIKŲ, SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS, ŠAKIŲ „AUKURO“ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-56
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO, KRIŪKŲ, LEKĖČIŲ, LUKŠIŲ VINCO GRYBO IR PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ BEI ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-55
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-02-26
T-54
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-02-26
T-53
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-02-26
T-52
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-02-26
T-51
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2009-2013 METŲ STRATEGIJOS IR SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009-2011 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2009-02-26
T-50
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2008 METŲ VEIKLOS IR SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2008 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-49
SPRENDIMAS DĖL ATLEIDIMO IŠ PROJEKTO VADOVŲ PAREIGŲ
2009-02-26
T-48
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2008 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2009-02-26
T-46
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2008 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2009-02-26
T-46
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, STRIŪPŲ G., RIBŲ SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-45
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO BALTKALNIO KVARTALO DALIES DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-44
SPRENDIMAS DĖL KRAŠTO KELIO Nr. 137 PILVIŠKIAI-ŠAKIAI-JURBARKAS 32,35 KM IR RAJONINIO KELIO NR. 3801 ŠAKIAI-PLOKŠČIAI SANKRYŽOS REKONSTRAVIMO Į ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-43
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-42
SPRENDIMAS DĖL SLAVIKŲ SENIŪNIJOS LAISVALAIKIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-02-26
T-40
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2009-02-26
T-39
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ DUJINIŲ KATILŲ, ESANČIŲ DAUGIABUČIAME GYVENAMAJAME NAME ŠAKIUOSE, JAUNYSTĖS TAKAS 3, NUOMOS IR PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO NUSTATYMO
2009-02-26
T-38
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2009-02-26
T-37
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-02-26
T-36
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-35
SPRENDIMAS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2009-02-26
T-34
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-138 DALINIO PAKEITIMO
2009-02-26
T-33
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES TVIRTINIMO
2009-02-26
T-32
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-31
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-30
SPRENDIMAS DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE „LIETUVOS IR NORVEGIJOS SAVIVALDOS ASOCIACIJŲ IR SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS BENDRUOMENIŲ IR NESTACIONARIŲ SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ BEI NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJOS Į BENDRUOMENES SRITYJE“
2009-02-26
T -47
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2009 M. VASARIO 26 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2009-02-26