Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-03
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ REKONSTRUKCIJOS IR REMONTO DARBŲ 2009-2011 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2009-03-26
T-99
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PANOVIŲ KAIMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS SU GERINIMO ĮRENGINIAIS ĮRENGIMAS, NUOTEKŲ VALYMO SISTEMOS REKONSTRUKCIJA“
2009-03-26
T-98
SPRENDIMAS DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO
2009-03-26
T-96
SPRENDIMAS DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO
2009-03-26
T-96
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „SENOSIOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS PASTATO PRITAIKYMAS KULTŪROS POREIKIAMS“
2009-03-26
T-93
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KALBININKO JONO JABLONSKIO SODYBOS PASTATŲ RESTAURAVIMAS IR PRITAIKYMAS VIEŠIESIEMS POREIKIAMS“
2009-03-26
T-92
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „PRIVAŽIAVIMO PRIE SUDARGO PILIAKALNIŲ SUTVARKYMAS“
2009-03-26
T-89
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2009-03-26
T-88
SPRENDIMAS DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS SKYRIMO, SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2009-03-26
T-87
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2009 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2009-03-26
T-85
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2009-03-26
T-84
SPRENDIMAS DĖL SOCIALINĖS GLOBOS 2009 METAIS KAINOS TVIRTINIMO
2009-03-26
T-83
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VALENTINAI MIKITINIENEI SKYRIMO
2009-03-26
T-82
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS MELEI REGINAI PEČENGIENEI SKYRIMO
2009-03-26
T-81
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LINAI UŽDRAVIENEI SKYRIMO
2009-03-26
T-80
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI VALAIČIUI SKYRIMO
2009-03-26
T-79
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RASAI BYBARTIENEI SKYRIMO
2009-03-26
T-78
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ROMANUI LAPŠINOVUI SKYRIMO
2009-03-26
T-77
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ROMANUI LAPŠINOVUI SKYRIMO
2009-03-26
T-77
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-03-26
T-76
SPRENDIMAS DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE
2009-03-26
T-75
SPRENDIMAS DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2009-03-26
T-74
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2009-03-26
T-73
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2009-03-26
T-72
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2009-03-26
T-71
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2009-03-26
T-70
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-148 PAKEITIMO
2009-03-26
T-132
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO ĮRENGTI IŠKABĄ
2009-03-26
T-131
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS ĮTRAUKIMO Į BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ REKONSTRAVIMO IR APRŪPINIMO MOKYMO PRIEMONĖMIS 2009-2012 METŲ PROGRAMĄ
2009-03-26
T-130
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR.T-205 PAPILDYMO
2009-03-26
T-127
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS HERBO, KITŲ HERBŲ IR HERBINIŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2009-03-26
T-126
SPRENDIMAS DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2009/2010 MOKSLO METAMS
2009-03-26
T-125
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2009-2012 METAIS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2009-03-26
T-124
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-03-26
T-123
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYMO ĮRANGĄ IR JOS PERDAVIMO
2009-03-26
T-122
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2009-03-26
T-121
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-221 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-03-26
T-120
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. KOVO 22 D. SPRENDIMO NR.44 PAKEITIMO
2009-03-26
T-119
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-192 PAKEITIMO
2009-03-26
T-118
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-106 PAKEITIMO
2009-03-26
T-117
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-241 PAKEITIMO
2009-03-26
T-116
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-241 PAKEITIMO
2009-03-26
T-116
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-295 PAKEITIMO
2009-03-26
T-115
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-364 DALINIO PAKEITIMO
2009-03-26
T-114
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-75 PAKEITIMO
2009-03-26
T-113
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-232 PAKEITIMO
2009-03-26
T-112
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ MOTERŲ VEIKLOS KLUBU NUTRAUKIMO
2009-03-26
T-111
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, UŽSIENIŲ KAIME, NUOMOS PATIKSLINTOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2009-03-26
T-110
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 8
2009-03-26
T-109
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PALUOBIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-03-26
T-108
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BARZDUOSE, MOKYKLOS G., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-03-26
T-107
SPRENDIMAS DĖL VITO VINCO MIKELAIČIO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO IR PRISKAIČIUOTŲ DELSPINIGIŲ
2009-03-26
T-106
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2009-03-26
T-105
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-03-26
T-104
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-17 PAPILDYMO
2009-03-26
T-103
SPRENDIMAS DĖL LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-03-26
T-102
SPRENDIMAS DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-03-26
T-101
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR.T-339 PAPILDYMO
2009-03-26
T-100
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PLĖTRA“
2009-03-26
T -95
SPRENDIMAS DĖL ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PERKĖLIMO
2009-03-26
T -94
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
2009-03-26
T -91
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTŲ „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS (II ETAPAS) TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS“ IR „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS (II ETAPAS) DARBAI“
2009-03-26
T -90
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SPECIALIOJO TRANSPORTO NAUDOJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS
2009-03-26
T -86
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO PLĖTRA“
2009-03-26
T -129
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SAVIVALDYBIŲ KONTROLIERIŲ ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
2009-03-26
T -128