Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-04
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KUDIRKOS NAUMIESČIO ŠVENTO KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS REMONTAS“
2009-04-30
T-186
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „BUVUSIOS PATAŠINĖS PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO PRITAIKYMAS KULTŪROS POREIKIAMS“
2009-04-30
T-185
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2009 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2009-04-30
T-184
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2008 METŲ APYSKAITOS TVIRTINIMO
2009-04-30
T-183
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-04-30
T-182
SPRENDIMAS DĖL SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-04-30
T-176
SPRENDIMAS DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-04-30
T-175
SPRENDIMAS DĖL STUDIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ TVIRTINIMO
2009-04-30
T-174
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2009-2010 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2009-04-30
T-173
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2009-04-30
T-172
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-04-30
T-171
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2009-04-30
T-170
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2009-04-30
T-169
SPRENDIMAS DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-04-30
T-168
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-04-30
T-167
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 PAPILDYMO
2009-04-30
T-166
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, UŽSIENIŲ KAIME, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2009-04-30
T-165
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. T-192 DALINIO PAKEITIMO
2009-04-30
T-164
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-04-30
T-163
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-04-30
T-162
SPRENDIMAS DĖL LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-161
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-160
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-159
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-158
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-157
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-156
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZUZANAI ANDRIUŠKEVIČIENEI SKYRIMO
2009-04-30
T-155
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZITAI ONAI STANKAITIENEI SKYRIMO
2009-04-30
T-154
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BENUI ŠAKAIČIUI SKYRIMO
2009-04-30
T-153
SPRENDIMAS DĖL DALYTĖS JASUKYNIENĖS ŠEIMYNOS ĮSTEIGIMO
2009-04-30
T-152
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2009-04-30
T-151
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2009-04-30
T-150
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, DAUKANTIŠKIŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-04-30
T-149
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2009-04-30
T-148
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2009-04-30
T-147
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2008 METŲ ATASKAITAI
2009-04-30
T-146
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2009-04-30
T-145
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2009-04-30
T-144
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-143
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-142
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-141
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-140
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-139
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-138
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-137
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-136
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-135
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-134
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-133
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-31 DALINIO PAKEITIMO
2009-04-30
T -181
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠEIMOS IR DARBO DERINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS ŠAKIŲ RAJONE“
2009-04-30
T -180
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS
2009-04-30
T -179
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „NUO TEORIJOS IR PLANŲ LINK EKO-EFEKTYVIOS PRAKTIKOS BALTIJOS JŪROS BŪKLEI GERINTI (WATERPRAXIS)“
2009-04-30
T -178
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „PARTNERYSTĖS TINKLO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS IR PLĖTRA „ŠEŠUPĖS“ EUROREGIONE“
2009-04-30
T -177