Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-05
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS
2009-05-28
T-212
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G.37, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2009-05-28
T-211
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 METŲ KOVO 26 DIENOS SPRENDIMO T-92 PAPILDYMO
2009-05-28
T-210
SPRENDIMAS DĖL VŠĮ ŠAKIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2009 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2009-05-28
T-209
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
2009-05-28
T-208
SPRENDIMAS DĖL GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-05-28
T-206
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-05-28
T-205
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR MOKYKLŲ – DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2009-05-28
T-204
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS KASMETINIŲ MOKAMŲ ATOSTOGŲ
2009-05-28
T-203
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO AGLOMERACIJOS SUDĖTIES NUSTATYMO IR TVIRTINIMO NEMUNO VIDURUPIO BASEINO VANDENTVARKOS ŪKIO PROJEKTUI
2009-05-28
T-202
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIEMONĘ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“
2009-05-28
T-201
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-05-28
T-200
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2009-05-28
T-199
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2009-05-28
T-198
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2009-05-28
T-196
SPRENDIMAS DĖL MARIJAMPOLĖS APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS ŠAKIŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KOMANDOS PERĖMIMO
2009-05-28
T-195
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BARZDŲ SENIŪNIJOJE, BALTRUŠIŲ KAIME, STASIO LOZORAIČIO G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-05-28
T-194
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, UŽSIENIŲ KAIME, NOVOS G. 1
2009-05-28
T-193
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-05-28
T-192
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-05-28
T-191
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-05-28
T-190
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-111 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-05-28
T-189
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2010 METAMS
2009-05-28
T-188
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2009-05-28
T-187
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-05-28
T -207
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS ŠAKIŲ RAJONE PROGRAMA I“
2009-05-28
T -197
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2009-05-28