Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-06
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS IR SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2008 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2009-06-25
T-219
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TERMINO 2009 METAMS NUSTATYMO
2009-06-25
T-220
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2009-06-25
T-221
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2009-06-25
T-223
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2009-06-25
T-222
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, ESANTĮ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, BALTKALNIO G. 16A
2009-06-25
T-224
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-06-25
T-226
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-06-25
T-225
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2009-06-25
T-227
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-145 DALINIO PAKEITIMO
2009-06-25
T- 228
SPRENDIMAS DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2009-06-25
T-229
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-72 DALINIO PAKEITIMO
2009-06-25
T-230
SPRENDIMAS DĖL VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGO IR TINKAMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO STATYBOS
2009-06-25
T-231
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TVIRTINIMO
2009-06-25
T-232
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO ,,INTEGRACIJA BE RIBŲ“
2009-06-25
T -233
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-124 PAKEITIMO
2009-06-25
T-234
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-06-25
T-235
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-27 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-06-25
T-236
SPRENDIMAS DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-06-25
T-237
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-06-25
T-238
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2009-06-25
T-239
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „EKOLOGINIO TURIZMO CENTRAS“
2009-06-25
T-240
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO ,,BENDRADARBIAVIMO TILTAI “
2009-06-25
T -241
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO BEI KAPINIŲ LANKYMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ IR LEIDIMO LAIDOTI NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-06-25
T-242
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ SUDARYMO IR ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-06-25
T-243
DĖL SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2009-06-25
T-244
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „BERŽELIS“ RENOVACIJA SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ“
2009-06-25
T -245
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO KUDIRKOS NAUMIESČIO V. KUDIRKOS GIMNAZIJOS SKYRIAUS-DARŽELIO „LINELIS“ RENOVACIJA SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ“
2009-06-25
T -246
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO ,,TURIZMO INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRA SUVALKIJOS REGIONE“
2009-06-25
T -248
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KLEVELIS“ RENOVACIJA SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ
2009-06-25
T -247
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
2009-06-25
T -249
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS (I ETAPAS)“
2009-06-25
T -250
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ MENO MOKYKLOS STOGO REKONSTRUKCIJA SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ“
2009-06-25
T -251
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ BENDRAFINANSAVIMO FONDO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-06-25
T-252
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-184 PATIKSLINIMO
2009-06-25
T-253
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-182 PAPILDYMO
2009-06-25
T-254
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2009-06-25
T -255
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO ,,GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO ,,EGLUTĖ“ RENOVACIJA“
2009-06-25
T -256
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR.T-201 DALINIO PAKEITIMO
2009-06-11
T-213
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO SUDARGO SENIŪNIJOJE, ROČIŠKIŲ KAIME, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2009-06-11
T-214
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA „ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ NUTRAUKIMO
2009-06-11
T-215
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRANCŲ KAIME, BRIEDŽIŲ G.11, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-06-11
T-216
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI ŽIBUTIENEI SKYRIMO
2009-06-11
T-217
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUSTINUI BUNIKIUI SKYRIMO
2009-06-11
T-218
1. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-201 DALINIO PAKEITIMO
2009-06-11
T-213
2. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO SUDARGO SENIŪNIJOJE, ROČIŠKIŲ KAIME, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2009-06-11
T-214
3. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA „ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ NUTRAUKIMO
2009-06-11
T-215
4. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRANCŲ KAIME, BRIEDŽIŲ G.11, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-06-11
T-216
5. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI ŽIBUTIENEI SKYRIMO
2009-06-11
T-217
6. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUSTINUI BUNIKIUI SKYRIMO
2009-06-11
T-218