Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-07
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-07-30
T-257
SPRENDIMAS DĖL TERMINUOTOS DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU ELENA IRENA RINKEVIČIENE
2009-07-30
T-258
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-192 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-07-30
T-259
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-07-30
T-260
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-07-30
T-261
SPRENDIMAS DĖL UGNIAGESIŲ KOMANDOS ĮSTEIGIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE
2009-07-30
T-262
SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS TVIRTINIMO
2009-07-30
T-263
SPRENDIMAS DĖL MOKYKLOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-07-30
T-264
SPRENDIMAS DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO
2009-07-30
T-265
SPRENDIMAS DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2009-07-30
T-266
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2009-07-30
T-267
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR. T-229 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-07-30
T-268
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VIEŠOSIOS TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2009-07-30
T-269
SPRENDIMAS DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-07-30
T-270
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZIGMUI ANTANUI KAZLAUSKUI SKYRIMO
2009-07-30
T-271
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS IRENAI PETRONĖLEI KEIDONIENEI SKYRIMO
2009-07-30
T-272
SPRENDIMAS DĖL RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
2009-07-30
T-273
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-07-30
T-274
SPRENDIMAS DĖL RAJONO VALDYBOS 1994 M. KOVO 24 D. POTVARKIO NR. 682-V PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-07-30
T -275