Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-10
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2009-10-29
T-347
SPRENDIMAS DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO 2010 METAMS
2009-10-29
T-337
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA RITINIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2009-10-29
T-338
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VALSTYBINE SĖKLŲ IR GRŪDŲ TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUTRAUKIMO
2009-10-29
T-339
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-228 DALINIO PAKEITIMO
2009-10-29
T-340
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-10-29
T-341
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-10-29
T-342
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-10-29
T-343
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-10-29
T-344
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-231 DALINIO PAKEITIMO
2009-10-29
T-345
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2009-10-29
T-346
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2009-10-29
T-336
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-10-29
T-348
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO GATVEI SUDARGO SENIŪNIJOS SUDARGO KAIME SUTEIKIMO
2009-10-29
T-349
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS KIDULIŲ SENIŪNIJOS ŠIAUDINĖS, JUDRIŲ IR KAIMELIO KAIMUOSE SUTEIKIMO
2009-10-29
T-350
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-89 DALINIO PAKEITIMO
2009-10-29
T -351
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, L. GIROS G. 26, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-10-29
T-352
SPRENDIMAS DĖL ILONOS LELEIVIENĖS ŠEIMYNOS ĮSTEIGIMO
2009-10-29
T-353
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ AR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS
2009-10-29
T- 354
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2009-10-29
T-355
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-10-29
T-356
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „ZYPLIŲ DVARO SODYBOS PRITAIKYMAS KULTŪRINIAM TURIZMUI
2009-10-29
T-357
SPRENDIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES SUDARYMO
2009-10-29
T-359
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS TITUI RŪTENIUI ŽĖGLAIČIUI SKYRIMO
2009-10-29
T-360
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIDAI FIODOROVIENEI SKYRIMO
2009-10-29
T-361
SPRENDIMAS DĖL INVESTICINIO PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO TOTORVIEČIŲ UŽTVANKOS, NOPAIČIO IR NENUPĖS SAUSINIMO SISTEMOS GRIOVIŲ BEI JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REMONTAS IR REKONSTRUKCIJA“
2009-10-29
T-362
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SUDARGO, VOVERIŲ, KIDULIŲ IR DAUKANTIŠKIŲ KADASTRO VIETOVIŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“
2009-10-29
T-363
SPRENDIMAS DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2009-10-29
T-358