Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-11
SPRENDIMAS DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE „JOTIJOS UPELIO BASEINO DALIES MELIORACIJOS IR HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ PARTNERIO TEISĖMIS
2009-11-26
T-386
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-29 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALI
2009-11-26
T-385
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-31 DALINIO PAKEITIMO
2009-11-26
T-384
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR.T-102 DALINIO PAKEITIMO
2009-11-26
T-383
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T -87 DALINIO PAKEITIMO
2009-11-26
T-382
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 267 PAPILDYMO
2009-11-26
T-380
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS ĮTRAUKIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMĄ
2009-11-26
T-379
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2009-11-26
T-377
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PAPILDYMO TVIRTINIMO
2009-11-26
T-376
SPRENDIMAS DĖL ĮGALIOJIMO DERINTI DOKUMENTUS
2009-11-26
T-375
SPRENDIMAS DĖL TYLIŲJŲ VIEŠŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
2009-11-26
T-374
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO
2009-11-26
T-373
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO GATVEI KRIŪKŲ SENIŪNIJOS BARAVIŠKIŲ KAIME SUTEIKIMO
2009-11-26
T-372
SPRENDIMAS DĖL UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2010-2012 M. INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO
2009-11-26
T-371
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, BIZIERIŲ KAIME, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2009-11-26
T-370
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LUKŠIŲ KAIME, NUOMOS SUTARČIŲ NUTRAUKIMO
2009-11-26
T-369
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-11-26
T-368
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2008 METŲ ATASKAITOMS
2009-11-26
T-367
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2009-11-26
T-366
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI PATIKĖJIMO TEISE PERDUOTO VALSTYBĖS TURTO
2009-11-26
T-365
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2009-11-26
T-364
SPRENDIMAS DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-11-26
T -381
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „SINTAUTAI-GOLDAP 2“
2009-11-26
T -378
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2009-11-26