Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-12
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2009-12-23
T- 387
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G.24, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2009-12-23
T-388
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA VOVERIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU „JOTIJA“ NUTRAUKIMO
2009-12-23
T-389
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, VOVERIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-12-23
T-390
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO REKONSTRUOTI IR SUBNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 106
2009-12-23
T-391
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 DALINIO PAKEITIMO
2009-12-23
T-392
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-359 PAKEITIMO
2009-12-23
T-393
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, PAVILKIJO KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-12-23
T-394
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-228 DALINIO PAKEITIMO
2009-12-23
T-396
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2009-12-23
T-397
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2009-12-23
T-398
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO T-92 PAKEITIMO
2009-12-23
T-399
SPRENDIMAS DĖL ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS 2010-2012 METAMS TVIRTINIMO
2009-12-23
T-400
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS ŠAKIŲ IR JURBARKO RAJONŲ GYVENTOJAMS“
2009-12-23
T -401
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2009-12-23
T-402
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2009-12-23
T-403
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS PANAIKINIMO
2009-12-23
T-404
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMŲ PREKYBAI 2 KATEGORIJOS FEJERVERKAIS IŠDAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2009-12-23
T-405
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-16 PAKEITIMO
2009-12-23
T-406
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1999 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-59 DALINIO PAKEITIMO
2009-12-23
T-407
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M GEGUŽĖS 12 D. SPRENDIMO NR. T-139 PAKEITIMO
2009-12-23
T-408
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2009-12-23
T-409
SPRENDIMAS DĖL KASMETINIŲ MOKAMŲ ATOSTOGŲ ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI SUTEIKIMO
2009-12-23
T-410
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2009-12-23
T-411