Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-02
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004-2010 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-26
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2010-02-25
T-27
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2010-02-25
T-28
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-29
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T- 318 PAKEITIMO
2010-02-25
T- 30
SPRENDIMAS DĖL BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 23
2010-02-25
T-31
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO 2009 METŲ ATASKAITOMS
2010-02-25
T-32
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2010 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-33
DĖL VALSTYBĖS SAVIVALDYBEI SKIRIAMŲ SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOMS ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA ORGANIZUOTI NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2010-02-25
T-34
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-127 PAKEITIMO
2010-02-25
T- 35
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ ,,ŽIBURIO“ GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2010-02-25
T-36
SPRENDIMAS DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2010-02-25
T-37
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SINTAUTŲ MSTL., P. VAIČAIČIO G. 20, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-38
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, KRANTO G. 4, IŠPLĖTIMO VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO SĄSKAITA DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-39
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „VARPO” VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2010-02-25
T-40
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2010-02-25
T-41
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-42
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS AKREDITAVIMO, SIEKIANT GIMNAZIJOS STATUSO
2010-02-25
T-43
SPRENDIMAS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2010-02-25
T-44
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R.SAV., VALENČIŪNŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-45
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO Nr. T-284 DALINIO PAKEITIMO
2010-02-25
T-46
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTUI
2010-02-25
T-47