Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-03
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI STOTI Į SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ ASOCIACIJĄ
2010-03-25
T-82
SPRENDIMAS DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO
2010-03-25
T-81
SPRENDIMAS DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2010-03-25
T-80
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-03-25
T-79
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-03-25
T-78
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-03-25
T-77
SPRENDIMAS DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2010-03-25
T-76
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2010-03-25
T-75
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 104
2010-03-25
T-74
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2010-03-25
T-73
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 27 DALINIO PAKEITIMO
2010-03-25
T-72
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 DALINIO PAKEITIMO
2010-03-25
T-71
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-359 DALINIO PAKEITIMO
2010-03-25
T-70
SPRENDIMAS DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO UŽ 2007 IR 2008 METUS
2010-03-25
T-69
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS STEIGĖJO FUNKCIJŲ IR TURTO PERĖMIMO
2010-03-25
T-68
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-03-25
T-67
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-322 DALINIO PAKEITIMO
2010-03-25
T-66
SPRENDIMAS DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2010/2011 MOKSLO METAMS
2010-03-25
T-65
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĘ IR KRIŪKŲ VIDURINĘ MOKYKLAS IR ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
2010-03-25
T-64
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GINTUI BUTAUSKUI SKYRIMO
2010-03-25
T-63
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS STASIUI BRAZAIČIUI SKYRIMO
2010-03-25
T-62
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SAULIUI DUMČIUI SKYRIMO
2010-03-25
T-61
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALINAI MOCKEVIČIENEI SKYRIMO
2010-03-25
T-60
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2010 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2010-03-25
T-59
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-03-25
T-58
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS
2010-03-25
T-57
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS RESTRUKTŪRIZACIJOS PLANO IR STRUKTŪROS TVIRTINIMO
2010-03-25
T-56
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2010-2012 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2010-03-25
T-55
SPRENDIMAS DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2010-03-25
T-54
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2010 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) VARDINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2010-03-25
T-53
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ SINTAUTUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-03-25
T-52
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-03-25
T-51
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-03-25
T-50
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-03-25
T-49
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-03-25
T-48
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2010 M. KOVO 25 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2010-03-25