Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-04
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2009 METŲ APYSKAITOS TVIRTINIMO
2010-04-29
T-99
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO IR PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-04-29
T-98
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2010 – 2012 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO“
2010-04-29
T-97
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-96
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-95
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-94
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-93
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-92
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-91
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-90
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-89
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS STOTIES 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-88
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-87
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-86
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2010 METAMS TVIRTINIMO
2010-04-29
T-85
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR.T-50 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2010-04-29
T-84
SPRENDIMAS DĖL VILMOS VIDRIENĖS SKYRIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORE
2010-04-29
T-83
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2009-2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITAI UŽ 2009 METUS
2010-04-29
T-127
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO T-359 DALINIO PAKEITIMO
2010-04-29
T-126
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO T-381 DALINIO PAKEITIMO
2010-04-29
T-125
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“
2010-04-29
T-123
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“
2010-04-29
T-123
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIEMONĘ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“
2010-04-29
T-122
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2010-04-29
T-121
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2010-04-29
T-120
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS
2010-04-29
T-119
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS
2010-04-29
T-117
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS
2010-04-29
T-116
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS
2010-04-29
T-115
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, VAITIŠKIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TARPUČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI
2010-04-29
T-114
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATLIKTI RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJĄ
2010-04-29
T-113
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2010-04-29
T-112
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-04-29
T-111
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-04-29
T-111
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS BALTRUŠIŲ PADALINIO UŽDARYMO
2010-04-29
T-110
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-240 PAKEITIMO
2010-04-29
T-109
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, SB „ DRAUGYSTĖ“ ( SKL. Nr. 201) IR DRAUGYSTĖS 1-OJOJE G. 19, SUJUNGIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-04-29
T-108
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-04-29
T-107
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, GIRĖNŲ KAIME, MUZIEJAUS G. 2, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-04-29
T-106
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, LUKŠIŲ MIESTELYJE, LIEPŲ G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-04-29
T-105
SPRENDIMAS DĖL GENOVAITĖS DOBILEVIČIŪTĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO
2010-04-29
T-104
SPRENDIMAS DĖL DALYTĖS JASUKYNIENĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO
2010-04-29
T-103
SPRENDIMAS DĖL ILONOS LELEIVIENĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO
2010-04-29
T-102
SPRENDIMAS DĖL RAMALDOS BURDULIENĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO
2010-04-29
T-101
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2010 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2010-04-29
T-100
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2010 M. BALANDŽIO 29 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2010-04-29