Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-05
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-128
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-129
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-130
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-131
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-132
SPRENDIMAS DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-133
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-134
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-135
SPRENDIMAS DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-136
SPRENDIMAS DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-137
SPRENDIMAS DĖL SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-138
SPRENDIMAS DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-139
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-135
SPRENDIMAS DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2010-05-27
T-141
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-142
SPRENDIMAS DĖL GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-143
SPRENDIMAS DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-144
SPRENDIMAS DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-145
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-146
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-147
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-148
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-149
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-150
SPRENDIMAS DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-151
SPRENDIMAS DĖL JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-152
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-05-27
T-153
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-05-27
T-154
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-05-27
T-155
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-05-27
T-156
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „PUMPURĖLIS“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-157
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „PAGRANDUKAS“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-158
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „VYTURĖLIS“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-159
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „PUŠELĖ“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-160
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-161
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ MOKYKLOS - DARŽELIO „BERŽELIS“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-162
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-163
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2010-2012 METAIS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2010-05-27
T-164
SPRENDIMAS DĖL GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĖS IR KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2010-05-27
T-165
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, SINTAUTŲ MIESTELYJE
2010-05-27
T-166
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, TURČINŲ KAIME
2010-05-27
T-167
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
2010-05-27
T-168
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JONUI BARČAIČIUI SKYRIMO
2010-05-27
T-169
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ROMUALDUI GUOGAI SKYRIMO
2010-05-27
T-170
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2010-05-27
T-171
SPRENDIMAS DĖL LIEPALOTŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2010-05-27
T-172
SPRENDIMAS DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO V.LEBEDŽINSKUI NUSTATYMO
2010-05-27
T-173
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2011 METAMS
2010-05-27
T-174
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2010-05-27
T-175
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-05-27
T-176
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2010-05-27
T-177
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2010-05-27
T-178
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, NUOMOS SUTARTĮ
2010-05-27
T-179
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2010-05-27
T-180
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO BENDRIEJI PLANAI “
2010-05-27
T- 181
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO BENDRIEJI, DETALIEJI IR SPECIALIEJI PLANAI- II ETAPAS“
2010-05-27
T-182
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ TURIZMO GALIMYBĖS. KUDIRKOS NAUMIESTIS
2010-05-27
T -183
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ TURIZMO GALIMYBĖS. KIDULIAI“
2010-05-27
T -184
SPRENDIMAS DĖL GIMNAZIJOS STATUSO SUTEIKIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINEI MOKYKLAI
2010-05-27
T-185
SPRENDIMAS DĖL KASMETINIŲ MOKAMŲ ATOSTOGŲ ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI SUTEIKIMO
2010-05-27
T-186