Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-06
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2009 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2010-06-30
T-187
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-06-30
T-188
SPRENDIMAS DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2010-06-30
T-189
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ IR ŽEMĖS BEI ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TERMINO 2010 METAMS NUSTATYMO
2010-06-30
T-190
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA NUTRAUKIMO
2010-06-30
T-191
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES, SUDARYTOS 1998 M. BALANDŽIO 14 D. SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA „LEKĖČIŲ AMBULATORIJA“, DALINIO PAKEITIMO
2010-06-30
T-192
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VALSTYBINEI TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
2010-06-30
T-193
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2010-06-30
T-194
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, ŽALTYNŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANOVIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRUI
2010-06-30
T-195
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, VOVERIŲ KAIME, AUŠROS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VOVERIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI „JOTIJA“
2010-06-30
T-196
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-5 DALINIO PAKEITIMO
2010-06-30
T-197
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-137 PAKEITIMO
2010-06-30
T-198
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-06-30
T-199
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-06-30
T-200
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2010-06-30
T-201
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-81 DALINIO PAKEITIMO
2010-06-30
T-202
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2010-06-30
T-203
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2010-06-30
T-204
SPRENDIMAS DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2010-06-30
T-205
SPRENDIMAS DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO
2010-06-30
T-206
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-06-30
T-207
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „SIESARTIES UPĖS ŠAKIUOSE BŪKLĖS GERINIMAS“
2010-06-30
T -208
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2010-06-30
T-209
SPRENDIMAS DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVO - V.B.SPRAINAIČIO - DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
2010-06-30
T-210
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-06-30
T-211
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-06-30
T-212
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-06-30
T-213
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GRIŠKABŪDŽIO MSTL., SODYBŲ G. 1, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-06-30
T-214
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-06-30
T-215
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI VALAIČIUI SKYRIMO
2010-06-30
T-216
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DANUTEI BUDRECKIENEI SKYRIMO
2010-06-30
T-217
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EUGENIJUI BARANAUSKUI SKYRIMO
2010-06-30
T-218
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LAIMUTEI BIČKIENEI SKYRIMO
2010-06-30
T-219
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI ABRAIČIUI SKYRIMO
2010-06-30
T-220
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS KAZIUI ENDRIUKAIČIUI SKYRIMO
2010-06-30
T-221
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JONUI KLIMAIČIUI SKYRIMO
2010-06-30
T-222
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. T-38 DALINIO PAKEITIMO
2010-06-30
T -223
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORĖS BIRUTĖS NAVIKIENĖS DARBO SANTYKIŲ TĘSTINUMO
2010-06-30
T-224
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ, ESANTĮ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, GELGAUDIŠKYJE
2010-06-30
T-225
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO T-344 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-06-30
T-226