Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-07
DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOMS
2010-07-29
T-227
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-07-29
T-228
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 IR 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-281 DALINIO PAKEITIMO
2010-07-29
T-229
SPRENDIMAS DĖL PALUOBIŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2010-07-29
T-230
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO PAPILDYMO
2010-07-29
T-231
SPRENDIMAS DĖL DIENOS MAITINIMO NORMŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS BENDRABUTYJE NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE
2010-07-29
T-232
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JANEI ANGELEI RIMKŪNIENEI SKYRIMO
2010-07-29
T-233
SPRENDIMAS DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGIEMS DARBAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-07-29
T-234
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KUDIRKOS NAUMIESČIO ŠVENTO KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS REMONTAS“
2010-07-29
T-235
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO VP3-1.3-UM-02-V-01-043 „GELGAUDIŠKIO DVARO RESTAURAVIMAS IR KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“
2010-07-29
T -236
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-07-29
T-237
SPRENDIMAS DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2010-07-29
T-238
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 METŲ BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-100 DALINIO PAKEITIMO
2010-07-29
T-239
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2010-07-29
T -240
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2010-07-29
T-241
SPRENDIMAS DĖL RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ BEI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ SPECIALIOSIOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2010-07-29
T-242
SPRENDIMAS DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ TVIRTINIMO
2010-07-29
T-243
SPRENDIMAS DĖL KASMETINIŲ MOKAMŲ ATOSTOGŲ JUOZUI BERTAŠIUI SUTEIKIMO
2010-07-29
T-244
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŠAKIŲ ŽEMĖTVARKOS SKYRIUI
2010-07-29
T-245
SPRENDIMAS DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO
2010-07-29
T-246