Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-09
SPRENDIMAS DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTUI IŠ DALIES PAKEISTI
2010-09-23
T-311
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PANAUDOS SUTARTĮ
2010-09-23
T-310
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-68 DALINIO PAKEITIMO
2010-09-23
T-309
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-225 DALINIO PAKEITIMO
2010-09-23
T-308
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IŠDAGŲ SKYRIUJE
2010-09-23
T-307
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE IR GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS BARZDŲ SKYRIUJE
2010-09-23
T-306
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ SKYRIUJE
2010-09-23
T-305
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-304
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES GELGAUDIŠKIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-303
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES SINTAUTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-302
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE
2010-09-23
T-301
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ PLOKŠČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-300
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-299
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-298
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOJE
2010-09-23
T-297
SPRENDIMAS DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ STEIGIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS TVIRTINIMO
2010-09-23
T-296
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORĖS BIRUTĖS NAVIKIENĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2010-09-23
T-295
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-16 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2010-09-23
T-294
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2010-09-23
T-293
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO MOKYKLOS - DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2010-09-23
T-292
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. SPRENDIMO NR. T-108 PAKEITIMO
2010-09-23
T-291
SPRENDIMAS DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2010/2011 MOKSLO METAMS
2010-09-23
T-290
SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE
2010-09-23
T-289
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-143 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-09-23
T-288
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR.T-168 PAPILDYMO
2010-09-23
T-287
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LIUDVIKAI ČEPIENEI SKYRIMO
2010-09-23
T-286
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DARIUI NEKROŠIUI SKYRIMO
2010-09-23
T-285
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SALOMĖJAI ONAI DEKERYTEI SKYRIMO
2010-09-23
T-284
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DANGUOLEI PIEČAITIENEI SKYRIMO
2010-09-23
T-283
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-09-23
T-282
SPRENDIMAS DĖL TERITORIJŲ VISUOMENĖS POREIKIAMS SUFORMAVIMO
2010-09-23
T-281
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO Nr. 85 DALINIO PAKEITIMO
2010-09-23
T-280
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR.T-243 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-09-23
T-279
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-148 DALINIO PAKEITIMO
2010-09-23
T-278
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-09-23
T-277
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-09-23
T-276
SPRENDIMAS DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2010-09-23
T-275
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
2010-09-23
T-274
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 PAPILDYMO
2010-09-23
T-273
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2009 M. RUGPJŪČIO 12 D. SUTARTIES NR. 1D-43 DALINIO PAKEITIMO
2010-09-23
T-272
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ LIGONINEI ATLIKTI RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJĄ
2010-09-23
T-271
SPRENDIMAS DĖL PASTATO PIRKIMO
2010-09-23
T-270
SPRENDIMAS DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2010-09-23
T-269
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-09-23
T-268
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2010 M. RUGSĖJO 23 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2010-09-23